Jeg har benyttet følgende arvede stamtavler:

  Stamtavle over Graff og Villaume slægterne udarbejdet af min morfar
  Reinholdt Aage Graff.

  Stamtavle for Eline Holst og Knud Valdemar Wolff udarbejdet af           
  Lars Bror Larsen.

  Desuden 10 stamtavler omhandlende      
  Ingrid Esmann og Hemming Otto Alexis Videbechs forslægter
  udarbejdede af Rigsarkivar Svend Aakjær.

  Følgende slægtsbøger er konsulteret:

  "Den Graae'ske Slægtebog" af Poul Bredo Grandjean
  "Etatsråd  E.M. Møller og hans efterslægt" af Esbjørn Hiort
  "Hjemegn og Slægt - Slægterne Stenum og Husted" af Peter Stenum
  "Peder Jensen Gierløf's Efterkommere" af  Frederik Hjort
  "Slægten Esmann" af Louise Meier
  "Slægten Glahn, Sværd- og Spindesiden" af Peter Jakob Schmidt
  "Stamtavle over Familien Grandjean" af H. Grandjean
  "Stamtavle over Slægten Barfod-Barfood-Barfoed" ved Fr.    Birkedal-Barfod
  "Stamtavle over Slægten Borgen" af  F. E. Hundrup
  "Stamtavle over Slægten Erslev" af Alfred Larsen
  "Stamtavle over Valentin Hermansen Beyer's Efterkommere" af
   H.F.Grandjean

  Desuden har jeg benyttet de mere eller mindre uundværlige opslagsværker:

  S.V. Wibergs "Almindelig dansk præstehistorie".
  "Dansk Biografisk Lexikon".
  "Danske Sagførere" af H. Hjorth-Nielsen.
   Trap: Danmark  
  "Fanøs historie" af N.M. Kromann

  En stor hjælp er også skifterne på Erik Brejls hjemmeside
  samt opslagsværkerne hos Rosekamp
  Også "Guide til Fanøs historie" er til stor hjælp og fornøjelse

   Jeg skylder også tak til følgende personer, der har bidraget med oplysninger:
Karen Adrian, Helle Agerskov, Annette Agerup, Annette Pia Andersen, Bjørn Andersen, John Andersen, Johnny Bolvig Andersen, Tom Andersen, Tommy Andersen, Bente Ankerstjerne, Gerda Arnoldsen, Birthe Arp, Kirsten Asmussen, Ole Bade, Hanne Baden, Ole Christian Bagger,Inga L. Baldvinsdóttir,Lykke Anneke Bang-Jensen, Bjarne Bang-Schnack, Flemming Batting, Gunnar Bech, Trine Begtrup-Hansen, Otto Bendixen, Hanne Bendtsen, Helge Bennedsen, Verner Bentsen, Ib Bentzien, Lone Bergmann,  Jørgen G. Berthelsen, Inger Beate Bjelke, Ove Blach, Ernst-Peter Bleshoy, Patricia Ann Boaden f. Reddy, Maria Bolvinkel, Elizabeth Bond, Aase Bondegaard, Ole Borch, Anton Borgen, John Borgen, Elisabeth Borries, Anders Brummerstedt, Jan Bröchner, Brian Burkett, Leif Bærtelsen, Kaj Cedersted, Rigmor Borgen Chrillesen, Ejvind A. Christensen, Inge Christensen, Karin Damgaard Christensen, Jens-Jørgen Christensen, Niels Jørgen Christensen, Tom Haaber Christensen, Gerd Clausen Conrad, Poul-Michael la Cour, Elizabeth Cray, Arne Dahl, Kurt Dalby, Christian Friis Damgaard, Karin Damgaard, Preben Dammeyer, Aksel Danielsen, Helle Darum, Bent Deber, Zoë Mary Dunhill, Grethe Bagger Ekrol, Michael Erichsen, Steen Fibiger, Annette Foth-Jakobsen, Margit Frost-Knudsen, Susanne Frølund f. Berg, Hanne Uldall Fynbo, Hanne Horsted Gammelmark, Cay-Erik Geipel, Daniel Thomas Generelli, Linda Gilmore, Lise Gorgone, Elisabeth Villaume Graff, Erik Gram, Linda Elvira Nielsdatter Gravesen, Mia Herbst Grynnerup, Anne Gudbrand, Klaus Guldager, Arno Guzek, Jette Gørtz, Else Gaarden f. Albertsen, Patty Hankins, Benny Hansen, Egon Hansen, Else Hansen, Henrik Slott Hansen, Poul Mandrup Hansen, Viggo Hansen, Bent Harsmann, Mogens Hastrup, Anton Peder Hausted, Svend Heide-Jørgensen, Henning Henriksen, Poul Henriksen, Roberta B. Herman, Carsten Holbeck, Lisamai Holm, Per Holm, Jan-Peter Holmström, Jan Holm Holst, Elsebeth Nørby Horning f. Spelmann, Peter Høncke, David Jackson, Curt Jacobsen, Hans Jacob Jacobsen, Anna Christiane Rosentoft Jein, Linda Jellesen, Mikkel Jellesen, Mogens Jellesen, Allan Emanuel Jensen, Erik Rødsgaard Jensen, Frans Jensen, Henrik P. Jensen, Kaj Buch Jensen, Karen Marie Jensen, Keld Bang Jensen, Ulla Jensen, Aage Krog Jensen,  Knud Buch Jentzsch, Finn Harreby Jepsen, Marianne Jessen, Jan Joensen, Maria John, Sven Rübner Johnsen, Christian Hjort Jørgensen, Herta Jørgensen, Majken Jørgensen, Tina Koefod Jørgensen, Steen Hald Kjeldsen, Nini Kjeldsgaard, Asger Kjelstrup, Conny Hanefeld Klausen, Ole Knudsen, Nina Koch, Susse Rønn Kolster, Morten Korsgaard, Niels Kraemer, Flemming Kramer, Anne Landau-Bojesen, Jens Christian Krebs Lange, Lisbeth Larsen, Steen Mogens Lasson, Carsten Kreutzmann, Carsten Krog, Jens Kaarill, Robert Alexandar Lackovic, Åse Lanther f. Gundestrup, Ad Lans, Finn Halling Larsen, Georg Pindborg Larsen, Hilda Larsen, Karin Fack Larsen, Hans-Arne Lauridsen, Karin Lauridsen, Ivar B. Laursen, Helge Lindegaard, Stine Lindhardt, Lene Loell f. Boye Petersen, Eric Ditlev Madsen, Jørgen Hammelsvang Madsen, Karin Margrethe Madsen, Kasper Sønderby Madsen, Leif Holm Madsen, Anne Grete Christensen Malm, Addy Malmbak, Poul Erik Mathiasen, Henrik Mejlby, Christian Viggo Mengel, Kerri Moltzon, Sonnich Brinch Morgenstern, Willy Morgenstern, Karina Munk, Laura Josefine Møller, Thomas Møller, Curt Nedergaard, Inge Müller Neiiendam, Karenlise Nielsen, Margit Horn Nielsen, Marianne Nørby Nielsen, Ronny Nielsen, Uffe Hagen Nielsen, Svend Nielsen, Åge Nielsen, Birgitte Kolster Nikolajsen, Diana Toft Olesen, Palle Bruun Olsen, Tove Olsen f. Lybecker, Tenna Weber Olsson, Östen Olsson, Susan Borgen Paulsen, Arne Lhjungmann Pedersen, Bjarne Due Pedersen, Hanni Frank Pedersen, Kaj Olander Pedersen, Torben Pedersen, Ulrik Damgaard Pedersen, Christa Petersen, Inge Boalth Petersen, Ole A. Petri, Benedikte Piil,  Anette Villaume Pins, Ole Plannthin, Elsebeth Hounisen Ploug, Arende van der Pol, Olga Porotnikoff, Anne-Marie Cornelius Poulsen f. Møller, Flemming Poulsen, Lars Bendix Poulsen, Sven Poulsen, Niels Otto Preuss, Arne Allesø Rasmussen, Bjarne Rasmussen, Fritz Rasmussen, Jørgen Hyldedahl Rasmussen, Karl Poul Rasmussen, Steen Ravnholt, Keld Riber, Pia Rink, Jørgen Rishøj, Pernille Rosenberg, Mogens Rosendahl, Finn Rosgaard, Eigil Røntved, Hanne Ehrhorn Salomonsen, Eva Sangster, Kaj Schmidt, Susanne Schou, Bodil Schovgaard, Anne-Marie Nørgaard Schubert, Bjarne Schubert, Susanne Schubert, Peter Sie, Lone Müller Sigaard, Hanne Skabelund, Per Skipper, Kurt Skovsen, Hanne Skriver, Jytte Skaaning, Erik Sommer, Line Sonnichsen, Vibeke Spangsberg, Søren Svarrer, Lisbet Pals Svendsen, Andreas Nørby Sørensen, Erling Sørensen, John Damm Sørensen, Julie Svendborg Sørensen, Marianne Sørensen, Torben Bank Sørensen, Ulla Thomsen, Kari Wikholm Thorsen, Susanne With Thybo f. Krogh, Sussie Elisabeth Kirchheiner Thyssen, Bent Christian Klemens Thøgersen, Hanne Thøgersen, Flemming Toft, Christian Tom-Petersen, Birgitte Bjerre Trankjær, Ulla Trantel, Jan Tuxen,  Mogens Tøttrup, Aslaug Videbech f. Larsen, Sarah Videbech, Jens Villumsen, Jakob Voltelen, Ole Vaarstø, Cheryl Walpole, Marie Vibeke Warrer, Pia Wegmann, Mette Weidemann f. Topholm, Hanne Westphal, Kamilla Toft Wiborg, Birte Wienecke, Pia Wind, Morten Mussmann Beyer Wittrock, Erling Aaskov.

Fanø 1927