Oplysninger om Seyer Mahling Beyer

Student 1761 fra Slagelse; Teologisk attestats 1763.
Sognepræst til Bringstrup-Sigersted, Sorø 1768-1788, til Eggeslevmagle, Sorø 1788-1835.
Debut i bogform: Tvende taler i anledning af prindsesse Charlotte Amalies død.Skrev også: En geographisk-historisk og oeconomisk, physisk-antiqvarisk Beskrivelse over Bringstrup og Sigersted Sogne, ved Ringsted, med en tragisk Fortælning over disse Sognes første Beboere og Folkeslægt, i henseende til deres Liv, Skieb
ne og sørgelige Tildragelser.

Siderne er lavet den 27-jan-2022 med GEDHTanc Version 2.46.4   © 2009