Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 63677 personer i 18013 familie grupper

Forrige navne
Jacob Albjerg (1809-1867)
Jacob Alsbach (1743-1800)
Jacob Andersen (1767-1803)
Jacob Andersen (1814-....)
Jacob Andersen (1847-1929)
Jacob Baden (1824-1824)
Jacob Bagger (1786-1843)
Jacob Bang (1772-1852)
Jacob Bang (1844-1930)
Jacob Bentsen (1783-....)
Jacob Bierring (1860-1933)
Jacob Brandt (1806-1865)
Jacob Brandt (1808-1886)
Jacob Brandt (1875-1932)
Jacob Brinch-Nielsen (1891-1966)
Jacob Brønniche (1843-1906)
Jacob Christensen
Jacob Christensen (1740-1822)
Jacob Christensen (1830-1914)
Jacob Dauw (1792-1846)
Jacob Erslev (1801-1818)
Jacob Erslev (1819-1902)
Jacob Fabricius (1576-1652)
Jacob Fack (1847-1847)
Jacob Fack (1850-....)
Jacob Fløytrup (1856-1929)
Jacob Fulling (1735-1818)
Jacob Faaborg (1777-1834)
Jacob Galskjøt (1872-1958)
Jacob Hansen (1766-1843)
Jacob Hansen (1815-1892)
Jacob Hasselbalch (1735-1753)
Jacob Helms (1892-1941)
Jacob Hempel (1802-1839)
Jacob Holm (1845-1908)
Jacob Holm (1848-1921)
Jacob Holm (1889-1985)
Jacob Holm (1922-....)
Jacob Holst (1766-1773)
Jacob Holst (1778-1778)
Jacob Holst (1859-1943)
Jacob Hyphoff (1809-1818)
Jacob Hyphoff (1823-1862)
Jacob Isaachsen (1759-....)
Jacob Iversen (1892-1958)
Jacob Jensen (1736-1739)
Jacob Jensen (1740-1740)
Jacob Jensen (1747-1747)
Jacob Jensen (1748-1748)
Jacob Jensen (1750-1750)
Jacob Jensen (1829-....)
Jacob Jepsen (1699-1776)
Jacob Kløcker (1742-1810)
Jacob Knudsen (1770-1829)
Jacob Kornerup (1830-1889)
Jacob Krøyer (1808-1894)
Jacob Maegaard (1783-1784)
Jacob Maegaard (1785-1785)
Jacob Maegaard (1787-1789)
Jacob Marcussen (1722-....)
Jacob Marzetta (1805-1843)
Jacob Muus (1881-1930)
Jacob Møller (1772-1849)
Jacob Møller (1843-....)
Jacob Neergaard (1778-1833)
Jacob Neergaard (1822-1883)
Jacob Nielsen (1780-1862)
Jacob Pedersen (1716-1794)
Jacob Pedersen (1791-1791)
Jacob Rabe (1746-1753)
Jacob Rasmussen (....-1713)
Jacob Rasmussen (1831-1908)
Jacob Rasmussen (1863-....)
Jacob Schmidt (1847-1847)
Jacob Schmidth (1922-1992)
Jacob Schmith (1953-1992)
Jacob Schøning (1828-1828)
Jacob Tamdrup (1762-1808)
Jacob Thomsen (1848-1928)
Jacob True (1756-1757)
Jacob Tryde (1706-1751)
Jacob Tvede (1743-1744)
Jacob Tvede (1745-1745)
Jacob Ursin (1756-....)
Jacob Vallentin (1804-1872)
Jacob Warrer (1844-1927)
Jacob Warrer (1882-1967)
Jacob Wegener (1766-1818)
Jacob Aagaard (1777-1852)
Jacob Adolf Hjorth Hansen (1873-1889)
Jacob Alfred Magaard Krøyer (1855-1862)
Jacob Anders Bagger (1801-....)
Jacob Andreas Bagger (1799-1849)
Jacob August Ramlau (1851-1936)
Jacob August Aastrøm (1897-1970)
Jacob Barthold Bagger (1780-....)
Jacob Bartholomæussen Hansteen (1652-1727)
Jacob Bernhard Hagen (1775-1843)
Jacob Bertolin Riber (1840-1900)
Jacob Bo Hanefeld Dziegiel (1978-....)
Jacob Brandt Poulsen (1866-1866)
Jacob Brandt Thomsen (1862-....)
Jacob Brøgger Gundorph (1799-1879)
Jacob Brønniche Phister (1886-1952)
Jacob Christensen Jacobsen (1868-1951)
Jacob Christensen Smed (1851-1902)
Jacob Christian Baden (1795-1867)
Jacob Christian Baden (1818-1889)
Jacob Christian Baden (1868-1927)
Jacob Christian Bendz (1802-1858)
Jacob Christian Bloch (1864-1864)
Jacob Christian Bøgh (1806-1858)
Jacob Christian Esmann (1784-1790)
Jacob Christian Grøndahl (1808-1871)
Jacob Christian Jensen (1846-....)
Jacob Christian Jersin (1920-....)
Jacob Christian Schmidth (1764-1848)
Jacob Christian Warrer (1913-....)
Jacob Christian Zinn (1865-1915)
Jacob Christian Andreas Andersen (1850-1925)
Jacob Christian Baden Nielsen (1849-1849)
Jacob Christian Baden Nielsen (1852-....)
Jacob Christian Frederik Sünckenberg (1851-1906)
Jacob Christian Henrik Tejsner Bagger (1837-....)
Jacob Christian Høiberg Melchior (1851-....)
Jacob Christiansen Faaborg (1699-1775)
Jacob Christiansen Ramus (1716-1785)
Jacob Claudius Faaborg Weber (1826-1895)
Jacob Clausen Jensen (1862-1932)
Jacob Danqvart Weber (1868-1882)
Jacob David Bagger (1804-....)
Jacob Ditlef Christian Fich (1804-1862)
Jacob Edmond Holm Henriques (1919-1976)
Jacob Eduard Nissen (1802-1860)
Jacob Eduard Wegmann (1846-1926)
Jacob Edvard Erslev (1870-1916)
Jacob Edvard Lund (1815-....)
Jacob Emanuel Høst (1884-....)
Jacob Emil Kornerup (1867-1867)
Jacob Flindt Clausen (1803-1888)
Jacob Frederik Brandt (1843-1908)
Jacob Frederik Vilhelm Schmidth (1856-1930)
Jacob Fridrich Tillge (1792-1844)
Jacob Frode Dauw (1837-1905)
Jacob Geert Johannes Resen Steenstrup (1868-1921)
Jacob Georg Frederik Damkjer (1846-1922)
Jacob Gerstenberg Rosted (1806-1877)
Jacob Giøde Møller (1778-1778)
Jacob Gregorius Wegener (1729-1803)
Jacob Gudmund Jensen (1796-1870)
Jacob Gumme Brandt (1870-1953)
Jacob Hanefeld Johansen (1960-....)
Jacob Hans Andersen (1844-....)
Jacob Hansen Blom (1898-....)
Jacob Hansen Fack (1875-1946)
Jacob Hansen Gøtsche (1864-....)
Jacob Hansen Haagen (1716-1782)
Jacob Hansen Malmgren (1767-1825)
Jacob Hansen Møller (1825-....)
Jacob Hansen Tydske (1724-1770)
Jacob Hasselbalch Klem (1801-1855)
Jacob Hejnrik Helweg (1885-1941)
Jacob Hendrich Holst (1793-1847)
Jacob Henrich Mansa (1797-1885)
Jacob Henrik Paulli (1637-1704)
Jacob Henrik Wulff (1841-1922)
Jacob Herman Lange (1810-....)
Jacob Hornemann Bindesbøll (1789-1852)
Jacob Husted Sørensen (1867-1953)
Jacob Husted Warrer (1856-1912)
Jacob Husted Warrer (1912-1982)
Jacob Jacobsen Bagger (1718-1789)
Jacob Jacobsen Bagger (1752-1752)
Jacob Jacobsen Bagger (1760-1806)
Jacob Jacobsen Hempel (1839-1839)
Jacob Jens Christian Frantz Brandt (1854-1929)
Jacob Jensenius Herold (1863-....)
Jacob Johan Lund (1844-....)
Jacob Johann Lund (1774-1854)
Jacob Johannes Gerstenberg Rosted (1871-....)
Jacob Joseph Hendricks (1829-....)
Jacob Julius Clausen (1864-1921)
Jacob Julius Christopher Fischer (1882-1912)
Jacob Julius Vilhelm August Breinholm (1851-1923)
Jacob Kjellerup Winde (1831-1915)
Jacob Klem Hasselbalch (1857-1922)
Jacob Kristen Ludvig Clausen (1839-1846)
Jacob Laurits Weber Larsen (1890-....)
Jacob Lentz Hansen (1849-1907)
Jacob Leonhard Jensen (1822-1880)
Jacob Lerche Jørgensen Bendix (1848-1900)
Jacob Liunge Kolvig (1779-....)
Jacob Ludvig Bang (1833-1900)
Jacob Ludvig Culmsee (1802-....)
Jacob Ludvig Culmsee (1833-1897)
Jacob Ludvig Gottlieb (1882-....)
Jacob Ludvig Larsen (1859-....)
Jacob Ludvig Reck (1862-1922)
Jacob Ludvig August Culmsee (1864-....)
Jacob Ludvig Ferdinand Holm (1810-....)
Jacob Ludvig Henrik Brandt (1856-1912)
Jacob Ludwig Culmsee (1871-....)
Jacob Madsen Dinesen (1791-....)
Jacob Maegaard Krøyer (1775-1831)
Jacob Magaard Krøyer (1850-....)
Jacob Martin Hagen (1811-....)
Jacob Mathias Johannes Dreyer (1810-1862)
Jacob Michael Jensen (1846-....)
Jacob Mærsk Hinrichsen (1856-1899)
Jacob Møller Schmidt (1851-....)
Jacob Nicolai Kløcker (1805-1864)
Jacob Nicolai Kløcker (1845-1845)
Jacob Nicolai Vilstrup (1851-1902)
Jacob Nicolay Christian Lassen (1838-1902)
Jacob Nielsen Jacobsen (1865-1943)
Jacob Nielsen Juul (1712-1762)
Jacob Nielsen Maegaard (1719-1793)
Jacob Nielsen Uldahl (1746-1835)
Jacob Nielsen Utzon (....-1712)
Jacob Nielsen Warrer (1771-1773)
Jacob Nielsen Warrer (1777-1853)
Jacob Nielsen Warrer (1838-1839)
Jacob Nielsen Warrer (1839-1919)
Jacob Olesen Maegaard (1786-1831)
Jacob Olsen Lund (1741-1824)
Jacob Oluf Severin Petersen (1866-1928)
Jacob Otto Møller (1868-1928)
Jacob Paulin Clausen (1796-....)
Jacob Peder Asmussen (1845-....)
Jacob Peder Brodersen (....-1817)
Jacob Peder Warrer (1920-....)
Jacob Peder Gumesen Bagger (1793-1793)
Jacob Peter Bagger (1798-1870)
Jacob Peter Fulling (1821-1825)
Jacob Peter Fulling (1826-1845)
Jacob Peter Kløcker (1802-1835)
Jacob Peter Larsen (1881-1885)
Jacob Peter Schou (1859-1906)
Jacob Peter Christian Stephansen (1839-1865)
Jacob Peter Emil Mynster (1855-1911)
Jacob Peter Mynster Bøgh (1854-1925)
Jacob Peter Vilhelm Olsen (1874-1875)
Jacob Quist Michael Larsen (1862-1960)
Jacob Rasmussen Østrup (1753-1803)
Jacob Rindum Høy (1849-1923)
Jacob Rudolph Schmith (1836-1913)
Jacob Rye Clausen (1918-....)
Jacob Samsing Rabe (1788-1870)
Jacob Scavenius Fibiger (1860-1860)
Jacob Severin Bindesbøll (1891-1961)
Jacob Sophus Hansen (1865-....)
Jacob Søren Hansen (1845-1921)
Jacob Søren Nicolai Hempel (1872-....)
Jacob Thomsen Mumme (1625-1674)
Jacob Thorvald Rasmussen (1869-....)
Jacob Utzon Clausen Hornemann (1720-1787)
Jacob Valdemar Grøndahl (1884-....)
Jacob Valentin Harder (1845-1852)
Jacob Vallentin Harder (1854-....)
Jacob Varrer Aarre (1859-1865)
Jacob Vilhelm Claussen Fabricius (1817-1895)
Jacob Warrer Husted (1832-....)
Jacob Wilhelm Grøndahl (1850-....)
Jacob Wilhelm Guldager (1885-....)
Jacob Wilhelm Schmidth (1822-1859)
Jacob Zacharias Hyphoff (1774-1826)
Jacob Aage Elias Lohmann (1888-....)
Efterfølgende navne
 

EMAIL | Hjemmeside | Fornavne | Efternavne | Stednavne

Siderne er lavet den 27-jan-2022 med GEDHTanc Version 2.46.4   © 2009