Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 63677 personer i 18013 familie grupper

Forrige navne
Holger Agerschou (1949-....)
Holger Andersen (1890-....)
Holger Andersen (1898-....)
Holger Bache (1870-1948)
Holger Bagger (1893-....)
Holger Balslev (1898-1950)
Holger Bartholomæussen (1911-1967)
Holger Begtrup (1914-....)
Holger Bekker (1891-....)
Holger Berg-Jensen (1938-....)
Holger Birkedal (1844-....)
Holger Bjerregaard (1904-1960)
Holger Buch (1897-....)
Holger Buemann (1873-1932)
Holger Dahlenborg (1867-1868)
Holger Dam (1869-1906)
Holger Dam (1906-2000)
Holger Darum (1900-1922)
Holger Esmann (1870-1930)
Holger Faber (1873-....)
Holger Fangel (1783-1864)
Holger Fangel (1800-1819)
Holger Fangel (1804-1887)
Holger Fangel (1811-1811)
Holger Fangel (1811-1811)
Holger Fangel (1841-1876)
Holger Fangel (1911-....)
Holger Gad (1867-1949)
Holger Grum (1897-....)
Holger Grut (1872-1893)
Holger Gry (1913-....)
Holger Graae (1901-....)
Holger Hansen (1883-1968)
Holger Hastrup (1890-....)
Holger Haunstrup (1870-1939)
Holger Haunstrup (1892-1918)
Holger Hecht (1898-....)
Holger Helms (1871-....)
Holger Helms (1897-....)
Holger Husted (1877-1878)
Holger Jensen (1894-....)
Holger Jensen (1960-....)
Holger Jespersen (1921-....)
Holger Jessen (1909-....)
Holger Johnsen (1913-....)
Holger Kemp (1935-....)
Holger Klem (1865-....)
Holger Kornerup-Koch (1922-1922)
Holger Krebs (1916-....)
Holger Larsen (1881-1923)
Holger Lemvigh (1879-1964)
Holger Leth (1899-....)
Holger Meedom (1907-....)
Holger Meinertz (1911-....)
Holger Mygind (1926-....)
Holger Møller (1864-1938)
Holger Møller (1911-....)
Holger Nielsen (1887-....)
Holger Pedersen (1889-....)
Holger Pedersen (1918-....)
Holger Petersen (1842-....)
Holger Poulsen (1825-....)
Holger Poulsen (1875-....)
Holger Prytz (1848-1930)
Holger Prytz (1879-1879)
Holger Prytz (1889-1961)
Holger Prytz (1928-2011)
Holger Rohde (1858-1933)
Holger Sebbelow (1866-1950)
Holger Stensballe (1903-1988)
Holger Sørensen (1869-....)
Holger Sørensen (1950-....)
Holger Tryde (1748-1773)
Holger Unmack (1870-1940)
Holger Villadsen (1903-....)
Holger Voldum (1949-....)
Holger Westenholz (1908-1970)
Holger Wittendorff (1935-....)
Holger Andreas Larsen (1821-1849)
Holger Andreas Willgaard (1762-1801)
Holger Andreas Peter Jensen (1852-....)
Holger Arne Mathiasen (1925-....)
Holger August Nissen (1885-....)
Holger August Emil Borgen (1882-....)
Holger Balslev Ishøy (1915-1994)
Holger baron Stampe (1755-1827)
Holger Bendix Michael Simonsen (1893-....)
Holger Benedict Christian Holst (1839-1901)
Holger Blumer Tornøe (1881-1967)
Holger Børge Larsen (1901-....)
Holger Carl Brodersen (1908-....)
Holger Carl Emil Neess (1877-1891)
Holger Christen Søndergaard Albertsen (1930-....)
Holger Christensen Boddum (1900-1964)
Holger Christian Begtrup (1859-1937)
Holger Christian Hammer (1926-....)
Holger Christian Knudsen (1858-....)
Holger Christian Nielsen (1922-....)
Holger Christian Uldum (1919-....)
Holger Christian Werchmeister (1878-1931)
Holger Christian Winge (1870-1944)
Holger Christian Clausen Fangel (1811-1899)
Holger Christian Emil Renders (1852-....)
Holger Christian Gomme Fangel (1902-....)
Holger Christian Johannesen Toft (1899-....)
Holger Damgaard Jensen (1940-....)
Holger Edmond Sørensen (1900-....)
Holger Eigil Foss (1892-1979)
Holger Ejvind Eskesen (1937-....)
Holger Emerentz Gyldenkrone-Rysensteen (1873-1927)
Holger Erik Gyldenkrone-Rysensteen (1929-....)
Holger Eugen Veng (1906-1962)
Holger Fangel Frost (1819-1828)
Holger Fangel Steenstrup Hartmann (1885-....)
Holger Flemming Haagen Jensen (1899-....)
Holger Frederik Muus Nagel (1847-1891)
Holger Friis Kjær (1904-....)
Holger Frimodt Sigaard (1920-....)
Holger Gade Svendsen (1877-....)
Holger Gilbert Jespersen (1890-1975)
Holger Gomme Nicolai Johan Petersen (1823-....)
Holger Gustav Thalbitzer (1871-1949)
Holger Harding Givskov (1905-1905)
Holger Haunstrup Schauenborg (1895-....)
Holger Heinrich Esmann (1904-1905)
Holger Heinrich Esmann (1907-1909)
Holger Henrik Herholdt Drachmann (1846-1908)
Holger Henrik Holm Buur (1933-1935)
Holger Henry Bentsen (1903-1976)
Holger Hey Mortensen (1959-....)
Holger Hvenegaard Lassen (1920-....)
Holger Jagd Ottosen (1913-....)
Holger Jean Martin Preisler (1894-1895)
Holger Jensen Fangel (1742-1820)
Holger Jensen Klok (1924-....)
Holger Johan Christensen (1879-....)
Holger Johan Frederik Gøtzsche Carøe (1910-....)
Holger Johannes Lindhardt (1900-....)
Holger Johannes Muus (1867-1900)
Holger Johannes Nielsen (1867-....)
Holger Johannes Rødgaard (1882-1963)
Holger Johannes Hastrup Jensen (1902-....)
Holger Johannes Wistoft Rodskjer (1885-....)
Holger Julius Fangel (1794-1843)
Holger Julius Fangel (1854-1857)
Holger Julius Fangel (1861-1889)
Holger Julius Møller (1902-1985)
Holger Julius Borgen Lindhardt (1895-1897)
Holger Jørgen Fangel (1850-1895)
Holger Jørgen Christian Weeke (1898-....)
Holger Klint Pedersen (1910-....)
Holger Konrad Grønvold Hastrup (1901-....)
Holger Kristian Iversen (1885-....)
Holger Kristian Rasmussen (1901-....)
Holger Kaas Vilstrup (1871-1951)
Holger Land Jensen (1898-....)
Holger Laurids Tholle (1879-1879)
Holger Lauridsen Kirkeby (1902-....)
Holger Laurits Vorsøe Knudsen (1891-....)
Holger Lerche Culmsee (1913-....)
Holger Lorentz Holst (1780-1781)
Holger Lorentz Holst (1784-....)
Holger Lottrup Thomsen (1907-1992)
Holger Mathias Nielsen (1908-....)
Holger Mathias Simonsen (1887-....)
Holger Michael Biering-Sørensen (1884-....)
Holger Michael Buch (1915-....)
Holger Michael Nielsen (1906-....)
Holger Michael Ahlmann Drescher (1880-....)
Holger Michael Menting Meyendorff (1919-2007)
Holger Nicolai Sørensen (1884-1885)
Holger Nielsen Olivarius (1670-1753)
Holger Nikolaj Nielsen (1894-....)
Holger Noe Aaberg (1911-1920)
Holger (Oliger) Paulli (1644-1714)
Holger Olivarius Koefoed-Johnsen (1876-....)
Holger Olivarius Johnsen Poulsen (1841-1918)
Holger Oluf Frøkjær (1926-2008)
Holger Otto Laage-Petersen (1885-1949)
Holger Otto Neess Wedel (1898-....)
Holger Pedersen Eilert (1891-1964)
Holger Peter Borgen Lindhardt (1917-....)
Holger Peter Harald Qvist (1905-....)
Holger Preben Culmsee (1879-....)
Holger Rehders Fangel (1817-1888)
Holger Rohde Fog (1880-1977)
Holger Rosenkvist Jensen (1921-....)
Holger Rud Brummerstedt-Hansen (1894-1980)
Holger Rudolf Peter Hiort-Lorenzen (1907-....)
Holger Rørbye Angelo (1880-1932)
Holger Schaumburg Pedersen (1872-1953)
Holger Sehested Nielsen (1897-....)
Holger Sofus Knudsen (1908-....)
Holger Sophus Theilgaard Hansen (1853-1854)
Holger Starup Jacobsen (1843-1922)
Holger Steenstrup Gläsel (1868-....)
Holger Theilgaard Christensen (1875-1943)
Holger Theilgaard Mosbæk (1905-....)
Holger Thærøe Jacobsen (1874-1922)
Holger Utke Ramsing (1868-1946)
Holger Valdemar Brøndsted (1893-1977)
Holger Valdemar Lund (1881-....)
Holger Valdemar Borgen Nielsen (1866-1937)
Holger Verner Rasmussen (1915-....)
Holger Viggo Frandsen (1850-1925)
Holger Vilhelm Fangel (1875-....)
Holger Vilhelm Emil Grantzau (1878-1929)
Holger Villiam Vulf Vandborg (1901-....)
Holger Waldemar Bøgh (1870-1946)
Holger Waldemar Fangel (1881-1949)
Holger Warrer Kristensen (1944-....)
Holger Wilhelm Gøtzsche (1894-....)
Holger Wilhelm Riber (1835-1901)
Holger William Danø (1909-....)
Efterfølgende navne
 

EMAIL | Hjemmeside | Fornavne | Efternavne | Stednavne

Siderne er lavet den 27-jan-2022 med GEDHTanc Version 2.46.4   © 2009