Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 62797 personer i 17734 familie grupper

Forrige navne
Hans Allerup (1666-1744)
Hans Andersen (1706-....)
Hans Andersen (1719-1784)
Hans Andersen (1754-1775)
Hans Andersen (1810-....)
Hans Andersen (1829-1915)
Hans Andersen (1870-1943)
Hans Andersen (1885-....)
Hans Andersen (1898-....)
Hans Andersen (1923-....)
Hans Andersen (1928-....)
Hans Andreasen (1758-1840)
Hans Andreasen (1809-1810)
Hans Andreasen (1811-1811)
Hans Andreasen (1841-1866)
Hans Andresen (1847-1934)
Hans Anthonisen (1712-....)
Hans Anthonisen (1715-....)
Hans Anthonisen (1900-....)
Hans Bartholomæussen (1768-....)
Hans Bartholomæussen (1777-1837)
Hans Bastholm (1774-1856)
Hans Bech (1768-1837)
Hans Bech (1861-1922)
Hans Berg (1873-1951)
Hans Bertelsen (1660-1705)
Hans Bertelsen (1711-1712)
Hans Bertelsen (1713-....)
Hans Bertelsen (1724-1724)
Hans Bertelsen (1733-....)
Hans Bertelsen (1791-1793)
Hans Beyer (1897-1910)
Hans Binas (1881-....)
Hans Binas (1924-....)
Hans Bondo (1926-1956)
Hans Borck
Hans Brandt (1743-1746)
Hans Brandt (1749-1749)
Hans Brandt (1804-1853)
Hans Brinck (1896-1897)
Hans Brix (1897-....)
Hans Brydegaard (1772-1823)
Hans Budtz (1813-1892)
Hans Baagøe (1769-....)
Hans Callesen
Hans Callesen (1713-....)
Hans Callesen (1716-....)
Hans Callesen (1768-1769)
Hans Callesen (....-1770)
Hans Callesen (1770-1770)
Hans Callesen (1862-1870)
Hans Callesen (1917-....)
Hans Christensen
Hans Christensen
Hans Christensen (1775-1824)
Hans Christensen (1807-1880)
Hans Christensen (1821-1873)
Hans Christensen (1841-....)
Hans Christensen (1843-1924)
Hans Christensen (1859-1860)
Hans Christensen (1866-....)
Hans Christensen (1867-....)
Hans Christiansen (1852-1912)
Hans Christophersen (1701-1705)
Hans Clausen (1678-....)
Hans Clausen (1713-....)
Hans Clausen (1714-1793)
Hans Clausen (1793-1864)
Hans Clausen (1923-....)
Hans Clemensen (1791-1857)
Hans Dahl
Hans Danielsen (1866-....)
Hans Ehrhorn (1923-....)
Hans Elberg (1808-1888)
Hans Ende (1851-1932)
Hans Fabricius (1771-1847)
Hans Fulling (1783-1850)
Hans Fønss (1821-1864)
Hans Gjerstrup (1821-1857)
Hans Gjerstrup (1857-1857)
Hans Gjødesen (1648-1713)
Hans Glamann (1630-1689)
Hans Gottschalck (1609-....)
Hans Gregersen
Hans Gregersen (....-1711)
Hans Gregersen (1768-1769)
Hans Gregersen (1772-1774)
Hans Gregersen (1790-....)
Hans Grüner (1788-1815)
Hans Graae (1772-....)
Hans Graae (1942-....)
Hans Hansen
Hans Hansen (1681-....)
Hans Hansen (1713-....)
Hans Hansen (1746-1761)
Hans Hansen (1757-....)
Hans Hansen (1777-....)
Hans Hansen (1803-....)
Hans Hansen (1804-1878)
Hans Hansen (1808-1840)
Hans Hansen (1808-1871)
Hans Hansen (1812-1894)
Hans Hansen (1823-....)
Hans Hansen (1823-1823)
Hans Hansen (1826-....)
Hans Hansen (1830-....)
Hans Hansen (1838-....)
Hans Hansen (1841-....)
Hans Hansen (1841-....)
Hans Hansen (1842-1906)
Hans Hansen (1844-....)
Hans Hansen (1870-....)
Hans Hansen (1876-1877)
Hans Hansen (1880-....)
Hans Hansen (1884-1927)
Hans Hansen (1893-....)
Hans Hansen (1901-....)
Hans Hansen (1901-....)
Hans Hansen-Darket (1853-1929)
Hans Hartvig-Møller (1873-1953)
Hans Hasselbalch (1746-1760)
Hans Heide (1880-....)
Hans Henningsen (1791-1850)
Hans Hermandsen (....-1763)
Hans Hermansen (1770-....)
Hans Hermansen (1784-....)
Hans Hollænder
Hans Holmboe (1862-1933)
Hans Holst (1770-....)
Hans Hornemann (1610-1680)
Hans Hvenegaard (1877-1939)
Hans Hvenegaard (1947-....)
Hans Hørlück (1790-1868)
Hans Hørlück (1864-1867)
Hans Hørlück (1868-1934)
Hans Høxbroe (1772-....)
Hans Haagen
Hans Iffvarsen (1690-1812)
Hans Ishøy (1866-1866)
Hans Isaachsen (1757-....)
Hans Iversen (1799-1871)
Hans Iversen (1811-1812)
Hans Iversen (1813-1818)
Hans Iversen (1914-....)
Hans Jensen
Hans Jensen (1681-....)
Hans Jensen (1715-1787)
Hans Jensen (1720-....)
Hans Jensen (1799-....)
Hans Jensen (1803-1886)
Hans Jensen (1817-1872)
Hans Jensen (1847-1875)
Hans Jensen (1851-1851)
Hans Jensen (1877-....)
Hans Jensen (1878-....)
Hans Jensen (1902-....)
Hans Jensen (1913-1930)
Hans Jepsen (1693-1766)
Hans Jepsen (1715-1765)
Hans Jepsen (1757-1759)
Hans Jepsen (1762-1825)
Hans Jepsen (1785-....)
Hans Jessen (1803-1804)
Hans Jessen (1822-1822)
Hans Jessen (1825-....)
Hans Jessen (1882-....)
Hans Jessen (1946-....)
Hans Johnsen (1769-1837)
Hans Johnsen (1851-....)
Hans Justesen (1910-....)
Hans Jürgensen (1672-....)
Hans Jørgensen (1590-1639)
Hans Jørgensen (1786-1828)
Hans Jørgensen (1867-1922)
Hans Jørgensen (1886-....)
Hans Jørgensen (1887-....)
Hans Jørgensen (1892-1953)
Hans Kirkeby (1933-1933)
Hans Kjærsgaard (1945-....)
Hans Knudsen (1719-....)
Hans Knudsen (....-1815)
Hans Kolster (1914-....)
Hans Kristensen (1840-....)
Hans Krogh (1902-....)
Hans Kaas-Ishøy (1951-1991)
Hans Lange (1821-....)
Hans Larsen (1754-....)
Hans Larsen (1759-....)
Hans Larsen (1760-1828)
Hans Larsen (1846-....)
Hans Larsen (1850-....)
Hans Lassen (1711-....)
Hans Lassen (1713-....)
Hans Lassen (1721-1790)
Hans Lassen (1807-....)
Hans Lassen (1835-....)
Hans Lauridsen (1684-1754)
Hans Lauridsen (1708-....)
Hans Lauridsen (1740-1805)
Hans Lauridsen (1743-1804)
Hans Lauridsen (1808-1840)
Hans Lauridsen (1821-....)
Hans Lauritzen (1794-....)
Hans Lauritzen (1880-....)
Hans Lomholt (1932-....)
Hans Lybecker (1844-1907)
Hans Lybecker (1890-1980)
Hans Madsen
Hans Madsen
Hans Madsen (1884-1969)
Hans Mathiasen
Hans Mathiasen (1687-1709)
Hans Mathiasen (1734-1734)
Hans Mathiasen (1740-1777)
Hans Mathiasen (1751-....)
Hans Mathiasen (1809-1811)
Hans Mathiasen (1849-1856)
Hans Mathiasen (1854-1920)
Hans Mathiasen (1866-1905)
Hans Mathiasen (1898-1952)
Hans Mathiasen (1926-....)
Hans Mathiasen (1937-1937)
Hans Mathiasen (1944-....)
Hans Matzen
Hans Mogensen (1797-1873)
Hans Mortensen (1658-1743)
Hans Mortensen (1735-1789)
Hans Mortensen (1840-....)
Hans Mortensen (1867-....)
Hans Mortensen (1883-1965)
Hans Mortensen (1895-....)
Hans Mortensen (1922-....)
Hans Muus (1758-1841)
Hans Myrthue (1835-1902)
Hans Møller (1879-....)
Hans Møller-Jensen (1870-....)
Hans Møllgaard (1879-1879)
Hans Møllgaard (1880-1884)
Hans Møllgaard (1884-....)
Hans Nicolaisen (1772-1834)
Hans Nielsen
Hans Nielsen (1711-....)
Hans Nielsen (....-1733)
Hans Nielsen (1738-1738)
Hans Nielsen (1764-1800)
Hans Nielsen (1774-....)
Hans Nielsen (1829-....)
Hans Nielsen (1830-1830)
Hans Nielsen (1831-1880)
Hans Nielsen (1840-1878)
Hans Nielsen (1855-1889)
Hans Nielsen (1868-....)
Hans Nielsen (1876-1952)
Hans Nielsen (1887-....)
Hans Nilsen
Hans Nissen (1671-....)
Hans Nissen (1690-1753)
Hans Nissen (1781-....)
Hans Nybo (1933-....)
Hans Ollendorff (1895-....)
Hans Olsen (1740-1801)
Hans Overgaard (1914-1963)
Hans Pedersen (1706-....)
Hans Pedersen (1724-1724)
Hans Pedersen (1726-....)
Hans Pedersen (1726-1726)
Hans Pedersen (....-1748)
Hans Pedersen (1748-1748)
Hans Pedersen (1771-1772)
Hans Pedersen (1813-1870)
Hans Pedersen (1817-1818)
Hans Pedersen (1817-1890)
Hans Pedersen (1830-1862)
Hans Pedersen (1834-1835)
Hans Pedersen (1838-1925)
Hans Pedersen (1877-....)
Hans Pedersen (1892-....)
Hans Pedersen (1898-....)
Hans Petersen
Hans Petersen (1778-1842)
Hans Petersen (1817-1881)
Hans Petersen (1850-1918)
Hans Philipsen (1910-....)
Hans Pollmann (1564-1612)
Hans Pottemager
Hans Poulsen
Hans Poulsen (1697-1762)
Hans Rabe (1751-....)
Hans Rasmussen
Hans Rasmussen (1695-....)
Hans Rasmussen (1724-1812)
Hans Rasmussen (1807-1849)
Hans Rasmussen (1812-....)
Hans Rasmussen (1813-1855)
Hans Rasmussen (1892-....)
Hans Rasmussen (1894-1921)
Hans Riber (1782-....)
Hans Riisager (1956-....)
Hans Rindby (1888-....)
Hans Ringberg (1920-2010)
Hans Rixen (1881-....)
Hans Rye (1796-1798)
Hans Rødgaard (1890-....)
Hans Scheel (1620-1692)
Hans Schriver (1931-....)
Hans Schubert (1895-1955)
Hans Simonsen (1720-....)
Hans Skougaard (1844-1920)
Hans Sletting (1763-....)
Hans Sonnichsen (1817-1817)
Hans Sonnichsen (1853-....)
Hans Stampe (1725-....)
Hans Stenum (1928-....)
Hans Svarrer (1846-1847)
Hans Svarrer (1850-1940)
Hans Svarrer (1857-1858)
Hans Svarrer (1874-1875)
Hans Svarrer (1875-....)
Hans Svarrer (1891-1953)
Hans Søbygaard (1891-....)
Hans Sørensen
Hans Sørensen
Hans Sørensen (1737-1778)
Hans Sørensen (1760-1774)
Hans Sørensen (1793-1793)
Hans Sørensen (1794-....)
Hans Sørensen (1821-1898)
Hans Sørensen (1841-....)
Hans Ter-Borch (1942-....)
Hans Thomsen (1803-1880)
Hans Thomsen (1826-....)
Hans Thomsen (1872-....)
Hans Thonnesen
Hans Thune (1751-....)
Hans Thune (1815-1861)
Hans Thøgersen (1784-....)
Hans Thøgersen (1893-....)
Hans Toft (1929-....)
Hans Torbiørnsen (1723-1777)
Hans Warrer (1885-1906)
Hans Warrer (1918-....)
Hans Warrer (1930-2011)
Hans Wegmann (1913-....)
Hans Wellejus (1797-1797)
Hans Wendt (1900-1901)
Hans Werner (1894-1970)
Hans Winthersen (1598-1686)
Hans Winthersen (1806-....)
Hans Wolff (1777-1842)
Hans Øllgaard (1919-....)
Hans Aabye (1797-1878)
Hans Aarre (1884-1933)
Hans Aarsleff (1805-1813)
Hans Andreas Rheinlænder (1868-....)
Hans Acton Krarup (1836-1911)
Hans Adam Frederich Brasch (1782-1847)
Hans Adam Frederik Brasch (1850-1850)
Hans Adam Fredrik Brasch (1855-1877)
Hans Adolf Biering (1920-....)
Hans Adolf Brockdorff (1706-1761)
Hans Adolf Hansen (1908-....)
Hans Adolf Jepsen (1915-....)
Hans Adolf Langballe (1878-....)
Hans Adolf Sølling (1879-1845)
Hans Adolf Wegeberg (1916-....)
Hans Adolf Dilleben Jensen (1832-1910)
Hans Adolf Ditlev Andersen (1892-1892)
Hans Adolf Ditlev Andersen (1893-....)
Hans Adolf Johannesen Toft (1894-....)
Hans Adolf Laursen Madslund (1888-1947)
Hans Adolph Dilleben (1769-1837)
Hans Adolph Dilleben (1850-1850)
Hans Adolph Harder (1848-1925)
Hans Adolph Jensen (1824-1824)
Hans Adolph Ramstad (1754-....)
Hans Adolph Brorson Fogtmann (1782-1847)
Hans Adolph Christensen Wegeberg (1890-1915)
Hans Adolph Wilhelm Preisler (1867-1938)
Hans Adrian Kierkegaard (1885-1960)
Hans Ahrendt Barfoed (1834-1910)
Hans Aksel Edvin Ibstrup-Christiansen (1901-....)
Hans Aksel Holm Vang
Hans Aksel Sofus Frits Baes (1910-....)
Hans Albert Pedersen (1917-....)
Hans Albert Skov (1890-1953)
Hans Albert Stiege (1827-1827)
Hans Albertsen Hansen (1847-....)
Hans Albrecht Paulli (1651-....)
Hans Alfred Buchholtz (1895-....)
Hans Alfred Pedersen (1909-....)
Hans Alfred Henry Poulsen (1897-....)
Hans Allerup Steenberg (1745-1820)
Hans Anders Bang (1855-1925)
Hans Anders Nielsen (1898-....)
Hans Anders Hansen Vinther (1891-....)
Hans Andersen Buch (1919-....)
Hans Andersen Fanninger (1695-1771)
Hans Andersen Fanninger (1780-1780)
Hans Andersen Fanninger (1783-1783)
Hans Andersen Gregersen (1708-1745)
Hans Andersen Hansen (1770-....)
Hans Andersen Hollænder (1744-1767)
Hans Andersen Hollænder (1754-1775)
Hans Andersen Jensen (....-1752)
Hans Andersen Jørgensen (1834-1906)
Hans Andersen Jørgensen (1868-1869)
Hans Andersen Jørgensen (1882-1882)
Hans Andersen Knudsen (1882-1946)
Hans Andersen Lindberg (1907-1950)
Hans Andersen Madsen (1749-1802)
Hans Andersen Mahler (....-1787)
Hans Andersen Mathiasen (1850-1926)
Hans Andersen Mathiasen (1884-1885)
Hans Andersen Nørby (1696-1753)
Hans Andersen Ostindiefarer (1707-1746)
Hans Andersen Rasmussen (1855-....)
Hans Andersen Schmidt (1904-1950)
Hans Andersen Schou (1754-1821)
Hans Andersen Sonnichsen (1821-1893)
Hans Andersen Sonnichsen (1880-1881)
Hans Andersen Spelmann (1723-....)
Hans Andersen Spelmann (1731-....)
Hans Andersen Svarrer (1823-1864)
Hans Andersen Svarrer (1866-1943)
Hans Andreas Bache (1841-....)
Hans Andreas Callesen (1897-....)
Hans Andreas Clausen (1897-....)
Hans Andreas Ende (1890-1890)
Hans Andreas Gøtzsche (1815-1874)
Hans Andreas Hansen (1826-....)
Hans Andreas Lauritzen (1847-1894)
Hans Andreas Lund (1784-1811)
Hans Andreas Mathiasen (1885-1936)
Hans Andreas Mortensen (1909-....)
Hans Andreas Rosendahl (1845-1868)
Hans Andreas Rosenvinge (1918-1918)
Hans Andreas Sonnichsen (1879-1961)
Hans Andreas Svendsen (1886-1926)
Hans Andreas Winther (1870-1930)
Hans Andreas Johannesen Brinck (1794-1873)
Hans Andreasen Didrichsen (1754-1754)
Hans Andreasen Hansen (1871-1889)
Hans Andreasen Knudsen (1800-....)
Hans Andreasen Sauerbier Clementin (1794-1809)
Hans Andresen Bang (1837-1874)
Hans Anker Mathias Iversen (1901-....)
Hans Anton Plesner (1918-....)
Hans Anton Svane (1869-1948)
Hans Anton Mikael Sørensen (1882-....)
Hans Anton Viggo Pedersen (1873-....)
Hans Antonio Holst (1881-....)
Hans Antonsen Furuseth (1882-....)
Hans Arendrup Muus (1916-1988)
Hans Arndt Ditlef Tscherning (1861-....)
Hans Arne Fanø (1913-....)
Hans Arne Stockmarr (1921-....)
Hans Arnold Jepsen (1917-....)
Hans Arnold Sørensen (1891-1945)
Hans Arnoldisen de Fine (1579-1637)
Hans Asmussen Lange (1854-1931)
Hans August Ishøy (1884-....)
Hans August Svendsen
Hans August Wegmann (1883-....)
Hans August Christian Borgen (1931-....)
Hans August Magnus Schubert (1866-1923)
Hans August Verner Nymand Schubert (1885-....)
Hans Axel Jepsen (1888-....)
Hans Axel Emil Hansen Grandjean (1861-....)
Hans Axelsen Hansen (1857-1929)
Hans Axelsen Rasmussen (1873-....)
Hans Bagger Madsen (1896-1896)
Hans Bang Wellejus (1804-1866)
Hans Bang Christiansen Bircherød (1701-1743)
Hans Bang Christiansen Krøyer (1710-1756)
Hans Bartholomæus Klem (1809-1870)
Hans Bartholomæus Tønnesen (1830-1901)
Hans Bekker Nielsen (1894-....)
Hans Benedikt Hansen (1892-1923)
Hans Bertel Fogh (1898-1965)
Hans Bertel Riber (1789-1851)
Hans Bertram Svenningsen (1857-1932)
Hans Bertram Mussmann Wittrock (1925-1994)
Hans Birger Haagen Schmith (1914-1989)
Hans Boas Frederik Brummerstedt (1907-....)
Hans Borgen Lindhardt (1853-1937)
Hans Borgen Tvede (1938-....)
Hans Bork Hansen (1866-1947)
Hans Bredahl Briand (1797-1884)
Hans Briand Clausen (1833-1906)
Hans Briand Fløytrup (1863-1863)
Hans Brinck Jessen (1814-1835)
Hans Brinck Knudsen (1916-....)
Hans Brinck Lauridsen (1922-2006)
Hans Brink Jessen (1808-1808)
Hans Bruun Vilstrup (1924-....)
Hans Børge Mathiasen (1912-....)
Hans Børge Leonhardt Wittendorff (1923-....)
Hans Carl Bahr (1886-1888)
Hans Carl Biering (1872-1950)
Hans Carl Bondo (1856-1895)
Hans Carl Brandt (1832-1834)
Hans Carl Brandt (1835-1840)
Hans Carl Dons (1823-1854)
Hans Carl Gerstenfeldt (1900-1954)
Hans Carl Hansen (1861-1900)
Hans Carl Jensen (1868-1919)
Hans Carl Kolster (1898-....)
Hans Carl Muus (1801-1832)
Hans Carl Nielsen (1885-1931)
Hans Carl Nielsen (1896-1961)
Hans Carl Pedersen (1923-....)
Hans Carl Poulsen (1887-....)
Hans Carl Smith (1845-....)
Hans Carl Sonnichsen (1908-....)
Hans Carl Alfred Hansen (1921-....)
Hans Carl Andreas Danielsen (1894-....)
Hans Carl Bagger Nørby (1909-1998)
Hans Carl Bruun Muus (1831-1852)
Hans Carl Bærentsen Muus (1868-1918)
Hans Carl Fog Nagel (1813-1872)
Hans Carl Georg Vinholt (1872-....)
Hans Carl Gerner Jakobsen (1914-....)
Hans Carl Gustav Bang (1822-1901)
Hans Carl Herschend Bøgh (1837-1865)
Hans Carl Ludvig Crone (1819-1868)
Hans Carl Mathias Hauschou (1859-....)
Hans Carl Severin Hauschou (1829-1836)
Hans Carsten Theodor Green (1838-1909)
Hans Caspar Brandt (1753-1840)
Hans Caspar Wegener (1887-....)
Hans Casper Brandt (1688-1740)
Hans Charles Andersen (1904-....)
Hans Christensen Beck (1798-1822)
Hans Christensen Hansen (1773-....)
Hans Christensen Juhler (1733-1825)
Hans Christensen Knudsen (1788-1806)
Hans Christensen Ladding (1804-1887)
Hans Christensen Møller (1822-....)
Hans Christensen Nielsen (1837-1873)
Hans Christensen Rasch (....-1751)
Hans Christensen Schmidt (1781-1857)
Hans Christensen Schmidt (1854-....)
Hans Christensen Thøsing Axelsen (1801-1849)
Hans Christian Ammitzbøll (1859-1927)
Hans Christian Andersen (1708-....)
Hans Christian Andersen (1875-1924)
Hans Christian Andersen (1881-1959)
Hans Christian Bachmann (1836-1914)
Hans Christian Bennetzen (1841-1913)
Hans Christian Berthelsen (1820-1895)
Hans Christian Bollerup (1759-1776)
Hans Christian Borris (1919-2000)
Hans Christian Brandt (1762-1763)
Hans Christian Brandt (1774-1774)
Hans Christian Brandt (1779-1847)
Hans Christian Brandt (1874-1874)
Hans Christian Brandt (1900-....)
Hans Christian Brummerstedt-Hansen (1921-2010)
Hans Christian Baagøe (1755-1755)
Hans Christian Baagøe (1759-....)
Hans Christian Christensen (1845-....)
Hans Christian Christensen (1906-....)
Hans Christian Clausen (1766-1840)
Hans Christian Clausen (1783-....)
Hans Christian Clausen (1896-1963)
Hans Christian Clemmensen (1792-1860)
Hans Christian Dam (1852-1854)
Hans Christian Dam (1861-1861)
Hans Christian Daugaard (1908-....)
Hans Christian Erreboe (1744-1808)
Hans Christian Erslev (1858-1858)
Hans Christian Erslev (1861-1861)
Hans Christian Fich (1769-1854)
Hans Christian Fich (1856-....)
Hans Christian Fich (1865-1924)
Hans Christian Gerner (1705-....)
Hans Christian Gleerup (1771-1807)
Hans Christian Gottfredsen (1873-....)
Hans Christian Gregersen (1783-....)
Hans Christian Gundesen (1824-1911)
Hans Christian Gundesen (1888-1930)
Hans Christian Hagen (1781-1816)
Hans Christian Hansen (1823-....)
Hans Christian Hansen (1846-1930)
Hans Christian Hansen (1847-....)
Hans Christian Hansen (1857-....)
Hans Christian Hansen (1858-1866)
Hans Christian Hansen (1863-1924)
Hans Christian Hansen (1868-....)
Hans Christian Hansen (1872-....)
Hans Christian Hansen (1885-....)
Hans Christian Hansen (1890-1947)
Hans Christian Hansen (1896-....)
Hans Christian Hansen (1900-....)
Hans Christian Harboe (1919-1990)
Hans Christian Harding (1925-....)
Hans Christian Helgesen (1868-....)
Hans Christian Hendriksen (1847-1858)
Hans Christian Herold (1928-....)
Hans Christian Hertel (1865-1938)
Hans Christian Holch (1837-....)
Hans Christian Holst (1762-1771)
Hans Christian Høier (1913-....)
Hans Christian Høxbroe (1734-1796)
Hans Christian Ishøy (1939-....)
Hans Christian Jacobsen (1821-....)
Hans Christian Jensen (1735-....)
Hans Christian Jensen (1789-1826)
Hans Christian Jensen (1823-....)
Hans Christian Jensen (1857-1914)
Hans Christian Jensen (1873-....)
Hans Christian Jensen (1885-....)
Hans Christian Jensen (1894-1955)
Hans Christian Jensen (1897-....)
Hans Christian Jepsen (1842-1916)
Hans Christian Jespersen (1865-....)
Hans Christian Johnstrup (1852-1919)
Hans Christian Jørgensen (1887-....)
Hans Christian Kreutner (1900-....)
Hans Christian Landkildehus (1828-1918)
Hans Christian Lauridsen (1870-1894)
Hans Christian Lauridsen (1895-....)
Hans Christian Müller (1770-....)
Hans Christian Müller (1775-....)
Hans Christian Møhl (1757-1843)
Hans Christian Møhl (1806-1815)
Hans Christian Møhl (1815-1815)
Hans Christian Møhl (1848-1878)
Hans Christian Møller (1850-1851)
Hans Christian Møller (1852-1861)
Hans Christian Møller (1872-....)
Hans Christian Nielsen (1915-1988)
Hans Christian Olsen (1818-1906)
Hans Christian Olsen (1846-....)
Hans Christian Olsen (1864-....)
Hans Christian Olsen (1896-....)
Hans Christian Pedersen (1875-....)
Hans Christian Poulsen (1865-1766)
Hans Christian Poulsen (1882-....)
Hans Christian Qvist (1827-1906)
Hans Christian Rasmussen (1862-....)
Hans Christian Rasmussen (1881-....)
Hans Christian Rasmussen (1887-....)
Hans Christian Ravnkilde (1794-1870)
Hans Christian Riber (1844-....)
Hans Christian Rosenvinge (1896-....)
Hans Christian Rosenvinge (1922-....)
Hans Christian Rosenvinge (1953-1997)
Hans Christian Rude (1849-1889)
Hans Christian Rude (1908-....)
Hans Christian Røhling (1881-1939)
Hans Christian Rørdam (1875-1948)
Hans Christian Schlichtkrull (1943-....)
Hans Christian Schmeltz (1791-1820)
Hans Christian Schmidt (1829-....)
Hans Christian Schmith (1872-1938)
Hans Christian Simonsen (1785-1821)
Hans Christian Simony (1927-....)
Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
Hans Christian Stenum (1866-1919)
Hans Christian Stenum (1899-1992)
Hans Christian Stochholm (1831-1908)
Hans Christian Sørensen (1901-....)
Hans Christian Sørensen (1947-....)
Hans Christian Tamdrup (1744-1795)
Hans Christian Tamdrup (1795-....)
Hans Christian Tauson (1885-....)
Hans Christian Tscherning (1826-1895)
Hans Christian Tvede (1746-1801)
Hans Christian Tønnesen (1822-....)
Hans Christian Vandborg (1876-1952)
Hans Christian Wegener (1763-1766)
Hans Christian Wegener (1770-1831)
Hans Christian Wegener (1846-1900)
Hans Christian Wellendorf (1894-....)
Hans Christian Wellendorf (1960-1960)
Hans Christian Wormsløv (1820-....)
Hans Christian Zinn (1844-....)
Hans Christian Aarsleff (1812-1878)
Hans Christian Aarsleff (1925-....)
Hans Christian Anker Ammentorp (1831-1896)
Hans Christian Anker Ammentorp (1892-1896)
Hans Christian Asmussen Fischer (1858-....)
Hans Christian Bach Sørensen (1931-....)
Hans Christian Bahnson Selmer (1888-1920)
Hans Christian Benjamin Wolff-Sneedorff (1880-1935)
Hans Christian Bent Holstein-Rathlou (1918-....)
Hans Christian Borgen Paulsen (1906-....)
Hans Christian Carl Ferdinand Henrich Rye (1824-....)
Hans Christian Christopher Bursche (1915-2007)
Hans Christian Clorius Nielsen (1937-....)
Hans Christian Dyring Christensen (1870-....)
Hans Christian Emil Hyphoff (1825-....)
Hans Christian Engel Olsen (1870-1960)
Hans Christian Ferdinand Clausen (1849-....)
Hans Christian Flindt Grunth (1873-....)
Hans Christian Frederich Schubert (1834-....)
Hans Christian Frederick Schubert (1843-....)
Hans Christian Frederik Olsen (1899-....)
Hans Christian Friis Nielsen (1913-....)
Hans Christian Gommesen Brandt (1707-1773)
Hans Christian Gommesen Graff (1793-1864)
Hans Christian Gotfred Grøndahl (1882-1951)
Hans Christian Grønvold Hastrup (1852-....)
Hans Christian Hartmann Handest
Hans Christian Hartmann Handest (1875-1941)
Hans Christian Holten Lützhøft (1916-....)
Hans Christian Jensen Villadsen (1876-1934)
Hans Christian Jessen Berg (1850-1921)
Hans Christian Joachim Selmer (1848-1925)
Hans Christian Joachim Selmer (1857-1903)
Hans Christian Johansen Begtrup (1703-1759)
Hans Christian Joseph Andersen (1872-....)
Hans Christian Klingenberg Jochumsen (1877-1885)
Hans Christian Louis Schmidth (1834-1901)
Hans Christian Louis Tromborg (1888-....)
Hans Christian Maegaard Krøyer (1778-....)
Hans Christian Mathias Biering (1862-1864)
Hans Christian Nikolaj Ramlau (1876-....)
Hans Christian Nørholm Hansen (1906-1941)
Hans Christian Otto Albert Nielsen Dræby (1872-....)
Hans Christian Peter Bentzien (1830-1920)
Hans Christian Peter Fangel (1843-1911)
Hans Christian Svalander Fibiger (1943-....)
Hans Christian Søren Christensen (1913-1922)
Hans Christian Theodor Wolff-Sneedorff (1836-1924)
Hans Christian Thorkild Koefoed Rømer (1881-....)
Hans Christian Valdemar Fahnøe (1871-1938)
Hans Christian Vilhelm Thorup (1915-....)
Hans Christian Wegener Lütken (1896-1924)
Hans Christian Wenzel Bech (1894-....)
Hans Christian Willaume Herbst (1907-....)
Hans Christian Ørsted Plesner (1851-1880)
Hans Christopher Diedrich Levetzow (1819-1898)
Hans Christopher Elers Koch (1839-1841)
Hans Christopher Elers Koch (1841-1871)
Hans Christopher Ferslew Brorson (1797-1798)
Hans Christophersen Ferslew (1723-1796)
Hans Christophersen Ferslew (1810-1850)
Hans Clausen Hellevad (1782-1814)
Hans Clausen Jepsen (1880-1972)
Hans Clausen Mule (1621-1692)
Hans Clausen Møller (1759-....)
Hans Clausen Sørensen (1868-1893)
Hans Clausen Sørensen (1884-1947)
Hans Clausen Tømmermand (1818-1901)
Hans Clorius Raahauge (1939-....)
Hans Damgaard Mathiasen (1920-....)
Hans Daniel Danielsen (1879-....)
Hans Daniel Guldberg (1768-1833)
Hans Diechmann Krarup (1826-1875)
Hans Dines Jørgen Nielsen (1928-....)
Hans Dithlev Friis (1752-1827)
Hans Dreyer de Hofman (1775-1863)
Hans Ebbe Munck (1905-1974)
Hans Edgar Frank-Hansen (1923-....)
Hans Eduard Andersen (1887-1977)
Hans Eduard Helmuth Riis (1895-....)
Hans Eggert Borgen (1807-1864)
Hans Eggertsen Hansen (1824-....)
Hans Egon Alber (1920-....)
Hans Egon Christensen (1909-....)
Hans Einar Kongsted Mørkeberg (1862-1925)
Hans Ejler Budtz (1877-1940)
Hans Ejlif Skaar Jacobsen (1941-....)
Hans Ejnar Pedersen (1913-....)
Hans Eliasen Grüner (1836-1837)
Hans Emanuel Møller (1846-1877)
Hans Emanuel Gomme Jacob Brandt (1857-1869)
Hans Emil Borgen (1796-1796)
Hans Emil Giersing (1856-1945)
Hans Emil Gjerstrup (1875-....)
Hans Emil Jensen (1899-....)
Hans Emil Jensen (1901-....)
Hans Emil Kierkegaard (1868-1911)
Hans Emil Marcker (1914-....)
Hans Emil Messerschmidt (1892-....)
Hans Emil Wellejus (1866-1930)
Hans Emil Worsøe (1869-1940)
Hans Emil Meyling Klem (1900-1978)
Hans Emil Nielsen Graff (1902-1903)
Hans Emil Nielsen Graff (1904-....)
Hans Emil Otto Petersen (1881-....)
Hans Emil Rasmussen Højte (1879-....)
Hans Emilius Rosenvinge (1874-1956)
Hans Emilius Rye (1830-....)
Hans Emilius Folsak Rosenvinge (1834-1879)
Hans Enevoldsen Ellens (1778-....)
Hans Erik Brandt (1936-....)
Hans Erik Brøndsted (1929-....)
Hans Erik Frank (1937-....)
Hans Erik Jensen (1923-....)
Hans Erik Kolster (1923-2004)
Hans Erik Nielsen (1921-....)
Hans Erik Talmark (1924-....)
Hans Erik Vahl-Møller (1927-....)
Hans Erik Brosbøll Wandall (1902-....)
Hans Erik Hempel Hansen (1938-....)
Hans Erik Julius Pilegaard Graae (1935-....)
Hans Erik Wendelboe Fresløv (1903-1981)
Hans Ernst Daniel Wegener (1815-....)
Hans Ernst Daniel Wegener (1864-1930)
Hans Eskild Plesner (1897-1968)
Hans Eyvind Sønderby (1915-....)
Hans Eyvind Busk Pedersen (1934-....)
Hans Faurskov Bøgh Vinther (1924-....)
Hans Ferdinand Christiansen (1837-....)
Hans Ferdinand Max Ihlemann (1866-....)
Hans Ferdinand Payngk Leth (1827-1890)
Hans Ferslev Lybecker (1875-....)
Hans Ferslew Lybecker (1807-1866)
Hans Fischer Hansen (1861-1918)
Hans Fischer Mærkedahl (1946-....)
Hans Fischer Nielsen (1875-1936)
Hans Folsach Lauridsen Worsøe (1746-1749)
Hans Frahm Grøndahl (1910-1982)
Hans Frank Jørgensen (1887-....)
Hans Frausing Sørensen (1959-....)
Hans Frede Schubert (1893-1895)
Hans Frede Schubert (1896-1896)
Hans Frederich Andersen (1851-1853)
Hans Frederich Clausen (1826-1827)
Hans Frederich Ishøy (1793-1881)
Hans Frederich Plesner (1824-1888)
Hans Frederich Octavius Ishøy (1834-1838)
Hans Frederik Alber (1911-....)
Hans Frederik Andersen (1853-....)
Hans Frederik Baes (1856-1856)
Hans Frederik Beck (1958-....)
Hans Frederik Blichfeldt (1873-1928)
Hans Frederik Buhl (1848-1904)
Hans Frederik Christensen (1824-1891)
Hans Frederik Christensen (1880-....)
Hans Frederik Drescher (1842-1916)
Hans Frederik Friis (1883-....)
Hans Frederik Gøtzsche (1790-1790)
Hans Frederik Gøtzsche (1796-1839)
Hans Frederik Hansen (1876-1944)
Hans Frederik Hansen (1882-....)
Hans Frederik Hansen (1885-....)
Hans Frederik Hansen (1891-....)
Hans Frederik Ishøy (1851-1918)
Hans Frederik Ishøy (1853-1921)
Hans Frederik Ishøy (1860-1860)
Hans Frederik Ishøy (1866-1877)
Hans Frederik Ishøy (1881-1927)
Hans Frederik Ishøy (1887-....)
Hans Frederik Kjær (1849-1908)
Hans Frederik Lerche (1859-....)
Hans Frederik Matthison-Hansen (1868-1933)
Hans Frederik Mogensen (1868-....)
Hans Frederik Münter (1935-....)
Hans Frederik Nielsen (1836-....)
Hans Frederik Plesner (1898-....)
Hans Frederik Rasmussen (1852-1916)
Hans Frederik Schubert (1821-1905)
Hans Frederik Wittendorff (1872-1909)
Hans Frederik Wittendorff (1877-....)
Hans Frederik Wittendorff (1878-1878)
Hans Frederik Wittendorff (1879-....)
Hans Frederik August Briand (1842-....)
Hans Frederik Carl Madsen Leerskov (1854-1928)
Hans Frederik Ditlev Thyssen (1931-....)
Hans Frederik Gustav Grüner (1897-1897)
Hans Frederik Hermann Lassen (1870-1889)
Hans Frederik Holger Brammer (1909-1984)
Hans Frederik la Cour Brandt (1932-....)
Hans Frederik Maximilian Rasmussen (1860-....)
Hans Frederik Octavius Ishøy (1838-1894)
Hans Frederik Olsen Hansen (1880-....)
Hans Frederik Resen Bekker (1854-....)
Hans Frederik Rüdinger Ishøy (1852-....)
Hans Frederik Sophus Ring (1830-1922)
Hans Frederik Theodor Rahlff (1897-....)
Hans Frederik Thorvald Fischer (1837-1890)
Hans Frederik Trolle Rasmussen (1879-....)
Hans Frederik Vilhelm Schiøttz-Christensen (1861-1930)
Hans Frederik Villaume Fabricius (1889-1962)
Hans Frederik Østergaard Nielsen (1860-1925)
Hans Frideric Müller (1778-....)
Hans Frideric Müller (1784-....)
Hans Frideric Matthæusen Plesner (1745-1796)
Hans Friderich Plesner (1699-....)
Hans Friderich Plesner (1797-....)
Hans Friderich Plesner (1817-1895)
Hans Friderich Wittendorff (1810-1883)
Hans Friderik Hansen (1811-1882)
Hans Friderik Marcussen Plesner (1816-1816)
Hans Friedrich von Pultz (1655-1714)
Hans Friis Clausen (1791-1841)
Hans Friis Jensen (1877-....)
Hans Frisch Kiær (1927-....)
Hans From Steenstrup (1799-1800)
Hans Georg Nissen (1801-1864)
Hans Georg Carl Harboe (1833-1907)
Hans Georg Junior Kronmann (1822-....)
Hans Georg Mussmann Wittrock (1954-....)
Hans Georg Rørdam Holm (1867-....)
Hans Gerhard Puggaard (1914-....)
Hans Gjørup Holst (1798-1848)
Hans Gleerup Brandt (1853-....)
Hans Gomme Graa Brandt (1905-....)
Hans Gommesen Brandt (1664-1706)
Hans Gommesen Brandt (1733-1816)
Hans Gotthardt Bayer (1930-....)
Hans Gottlieb Ludvigsen (1860-1934)
Hans Gram Bechmann Plesner (1819-1826)
Hans Gregers Beck (1915-....)
Hans Gregersen Andreasen (....-1759)
Hans Gunnar Gerstenfeldt (1923-....)
Hans Gunnar Holm Brandt (1902-....)
Hans Gunnar Husted Kirkeby (1936-....)
Hans Gunner Leth Jeppesen (1900-....)
Hans Gustaf Beyer (1783-1787)
Hans Gustav Grüner (1827-1897)
Hans Gustav Lindhardt (1876-1963)
Hans Gustav Mygind (1903-1982)
Hans Gustav Blom Mackeprang (1920-1947)
Hans Gaardsdahl Klugmann (1872-....)
Hans Hagen Sørensen (1935-....)
Hans Hammerich Thyssen (1952-....)
Hans Hansen Andersen (1750-1807)
Hans Hansen Andersen (1759-1840)
Hans Hansen Andersen (1806-1874)
Hans Hansen Andersen (1861-1891)
Hans Hansen Borck (1690-1726)
Hans Hansen Brandt (1673-1676)
Hans Hansen Brandt (....-1675)
Hans Hansen Brick (1836-1900)
Hans Hansen Brixbøll
Hans Hansen Christensen (1709-1710)
Hans Hansen Christensen (....-1753)
Hans Hansen Christensen (1755-1767)
Hans Hansen Christensen (1792-1867)
Hans Hansen Clausen (1852-1915)
Hans Hansen Ellens (1714-1766)
Hans Hansen Ende (1769-1772)
Hans Hansen Ende (1782-1782)
Hans Hansen Fischer (1873-....)
Hans Hansen Fjelstrup (1729-1779)
Hans Hansen Glamann (1667-....)
Hans Hansen Gregersen (1784-1784)
Hans Hansen Gregersen (1787-1837)
Hans Hansen Helsing (1866-1876)
Hans Hansen Iversen (1778-1778)
Hans Hansen Jacobsen (1858-1914)
Hans Hansen Jepsen (1803-1803)
Hans Hansen Jepsen (1822-....)
Hans Hansen Jessen
Hans Hansen Jessen (1768-1821)
Hans Hansen Jessen (1780-1815)
Hans Hansen Jessen (1801-1862)
Hans Hansen Jessen (1804-1873)
Hans Hansen Jessen (1811-1811)
Hans Hansen Jessen (1812-....)
Hans Hansen Jessen (1850-....)
Hans Hansen Knudsen (1818-1843)
Hans Hansen Lassen (1749-....)
Hans Hansen Lassen (1811-....)
Hans Hansen Lauridsen (1795-1797)
Hans Hansen Lydom (1750-....)
Hans Hansen Mahler (1748-1823)
Hans Hansen Manøe (1760-1826)
Hans Hansen Mathiasen (1779-1837)
Hans Hansen Mathiasen (1828-....)
Hans Hansen Mathiasen (1859-1860)
Hans Hansen Mortensen (1816-1816)
Hans Hansen Mortensen (1817-....)
Hans Hansen Møller (....-1778)
Hans Hansen Møller (1870-1870)
Hans Hansen Nielsen (1799-1799)
Hans Hansen Nielsen (1800-1872)
Hans Hansen Nielsen (1855-....)
Hans Hansen Nørby (1789-1868)
Hans Hansen Oldefar (1655-1745)
Hans Hansen Oldefar (1722-1749)
Hans Hansen Oldefar (1767-1767)
Hans Hansen Oldefar (1770-....)
Hans Hansen Oldefar (1775-1825)
Hans Hansen Pedersen (1743-1772)
Hans Hansen Pedersen (1811-1886)
Hans Hansen Pedersen (1878-....)
Hans Hansen Rasch (1732-....)
Hans Hansen Rødgaard (1866-....)
Hans Hansen Skomager (1708-....)
Hans Hansen Solevad (1868-1934)
Hans Hansen Svarrer (1816-....)
Hans Hansen Svarrer (1828-1831)
Hans Hansen Terkelsen (1781-1781)
Hans Hansen Terkelsen (1783-....)
Hans Hansen Tydske (1713-1741)
Hans Hansen Tydske (1722-1801)
Hans Hansen Tømmermand (1697-....)
Hans Hansen Waldberg (1780-1834)
Hans Hansen Winthersen (1769-1840)
Hans Hansen Winthersen (1800-1800)
Hans Hansen Lyngholm Jensen (1835-1839)
Hans Hansen Nielsen Lauridsen (1781-....)
Hans Hansen (Yngre) Christensen (1716-1762)
Hans Hansen (Yngre) Ellens (1770-1791)
Hans Hansen (Yngre) Jessen (1754-1791)
Hans Hansen (Yngre) Knudsen (1780-1843)
Hans Hansen (Yngre) Oldefar (1699-1759)
Hans Hansen (Yngre) Oldefar (1728-1801)
Hans Hansen (Yngre) Tydske (1756-1796)
Hans Hansen (Ældre) Christensen (1715-1767)
Hans Hansen (Ældre) Ellens (1742-1791)
Hans Hansen (Ældre) Knudsen (1757-1841)
Hans Hansen (Ældre) Oldefar (1682-1749)
Hans Hanssen Hygum (1871-....)
Hans Harald William Carstensen (1904-....)
Hans Hardy Lauridsen (1934-....)
Hans Heinrich Christiansen (1903-....)
Hans Heinrich Paaren (1794-1859)
Hans Heinrich Carl Ihlemann (1855-....)
Hans Helmer Clausen (1926-1998)
Hans Helmut Burkal (1919-....)
Hans Helmuth Krarup (1884-1950)
Hans Helmuth Krarup (1914-1974)
Hans Helmuth Pejtersen Rindal (1915-....)
Hans Hendrich Forsberg (1809-....)
Hans Hendrich Pedersen (1789-1838)
Hans Hendrich Scheel (1703-....)
Hans Hendrich Ottesen Klein (1727-....)
Hans Hendrik Bagger (1853-1936)
Hans Hendrik Bagger (1861-1932)
Hans Hendrik Bay (1849-1850)
Hans Hendrik Bloch (1867-....)
Hans Hendrik Christensen (1825-1880)
Hans Hendrik Fløytrup (1808-1810)
Hans Hendrik Teisner Madsen (1836-....)
Hans Henning Clausen (1916-2012)
Hans Henning Hjort (1932-....)
Hans Henning Aagaard (1913-....)
Hans Henning Kornerup Prior (1915-....)
Hans Henric Dreyer (1786-....)
Hans Henrich Bay (1769-1827)
Hans Henrich Bay (1832-1882)
Hans Henrich Bentsen (1718-1779)
Hans Henrich Bondo (1786-1844)
Hans Henrich Mantix (1758-1807)
Hans Henrich Rasmussen Bøgh (1795-1872)
Hans Henrich Tejsner Madsen (1805-....)
Hans Henrich Wilhielm Bekker (1790-1854)
Hans Henrick Olsen Bay (1808-1814)
Hans Henrik Bagger (1906-1906)
Hans Henrik Bay (1854-1902)
Hans Henrik Bay (1859-....)
Hans Henrik Bay (1892-....)
Hans Henrik Bayer (1927-....)
Hans Henrik Bondo (1860-1933)
Hans Henrik Fløytrup (1813-1883)
Hans Henrik Fog (1848-1921)
Hans Henrik Henningsen (1886-1952)
Hans Henrik Husted (1914-....)
Hans Henrik Jørgensen (1804-1864)
Hans Henrik Munck (1922-2018)
Hans Henrik Müller (1733-1803)
Hans Henrik Petersen (1849-....)
Hans Henrik Poulsen (1919-....)
Hans Henrik Qvist (1860-....)
Hans Henrik Schousboe (1939-2011)
Hans Henrik Sørensen (1839-1890)
Hans Henrik Tobiesen (1905-....)
Hans Henrik Vibe-Hastrup (1915-....)
Hans Henrik Østerbye (1936-....)
Hans Henrik Andreas Kinch (1922-1922)
Hans Henrik Bagger Jensen (1918-1994)
Hans Henrik Emil Holm (1884-1954)
Hans Henrik Gros Thomsen (1907-....)
Hans Henrik Holten Lützhøft (1857-1943)
Hans Henrik Julius Fredrik Petersen (1851-1911)
Hans Henrik Michael Bernhard Hørup (1843-....)
Hans Henrik Plum Johansen (1938-....)
Hans Henrik Raae Andersen (1960-....)
Hans Henrik Tybring Fog (1791-1819)
Hans Henrik van Deurs Gøtzsche (1924-....)
Hans Herforth Hansen (1906-....)
Hans Herluf Frandsen (1912-....)
Hans Herman Abro Predbjørn (1882-1950)
Hans Herman Andersen Sørensen (1919-....)
Hans Herman Frederik Pedersen (1906-....)
Hans Hindrich Bagger (1786-....)
Hans Hinrich Paaren (1836-1914)
Hans Hinrich Ohlsen Hessen (1730-....)
Hans Holger Horsbøl (1869-1948)
Hans Holger Schmidt (1909-....)
Hans Holger Emil Nielsen (1841-....)
Hans Holger Holm Buur (1938-....)
Hans Holger Kristian Mogensen Gerdil (1879-....)
Hans Hollesen Dahl Lottrup (1851-1934)
Hans Holm Thorup (1875-....)
Hans Holst Fischer (1880-....)
Hans Holten Lützhøft (1889-....)
Hans Holten Worsøe (1932-....)
Hans Hvirgeltoft Hansen (1919-....)
Hans Høegh Erslev (1805-1891)
Hans Høegh Erslev (1844-1898)
Hans Haagerup Hartmann (1924-....)
Hans Ingo Rudolph Bech (1856-1928)
Hans Ingvard Callesen (1934-....)
Hans Ingvard Jepsen (1903-1904)
Hans Ingvard Villadsen (1882-....)
Hans Isaacsen Riise (1750-1803)
Hans Ivar Carl Gregersen (1904-....)
Hans Iver Misleth Tönnesen (1802-1876)
Hans Iversen Hansen (1884-....)
Hans Iversen Mathiasen (1795-1795)
Hans Iversen Pedersen (1738-1817)
Hans Jacob Arnoldusen (1810-1889)
Hans Jacob Baden (1935-....)
Hans Jacob Baden (1938-....)
Hans Jacob Bruun (1823-....)
Hans Jacob Clausen (1697-1753)
Hans Jacob Clausen (1740-....)
Hans Jacob Clausen (1782-1783)
Hans Jacob Holst (1774-1776)
Hans Jacob Holst (1777-....)
Hans Jacob Husted (1842-1868)
Hans Jacob Jensen (1795-1840)
Hans Jacob Jensen (1853-1876)
Hans Jacob Jensen (1862-1930)
Hans Jacob Koefoed (1896-....)
Hans Jacob Kornerup-Koch (1868-1944)
Hans Jacob Krøyer (1772-1779)
Hans Jacob Krøyer (1780-1842)
Hans Jacob Krøyer (1854-1908)
Hans Jacob Lemming (1747-....)
Hans Jacob Mathiasen (1796-1800)
Hans Jacob Pedersen (1811-....)
Hans Jacob Petersen (1831-1882)
Hans Jacob Poulsen (1769-1810)
Hans Jacob Poulsen (1836-....)
Hans Jacob Qvist (1823-....)
Hans Jacob Rasmussen (1839-....)
Hans Jacob Riber (1851-1855)
Hans Jacob Svarrer (1935-....)
Hans Jacob Sørensen (1846-....)
Hans Jacob Warrer (1871-1919)
Hans Jacob Esmann Olesen (1927-2014)
Hans Jacob Hansen Buch (1724-1775)
Hans Jacob Hansen Koefoed (1817-1899)
Hans Jacob Høyer Schousboe (1869-1951)
Hans Jacob Jensen Steen (1860-....)
Hans Jacob Julius Mygind (1830-1912)
Hans Jacob Julius Mygind (1891-....)
Hans Jacob Krøyer Hansen (1844-....)
Hans Jacob Marinus Poulsen (1864-....)
Hans Jacob Pedersen Paludan (1717-1782)
Hans Jacob Preuthun Riber (1859-1945)
Hans Jacob Viskof Poulsen (1879-....)
Hans Jacobsen Hempel (1834-1838)
Hans Jacobsen Jepsen (1733-1819)
Hans Jakob Hansen (1862-....)
Hans Jakob Jensen (1887-1887)
Hans Jakob Koefoed (1882-....)
Hans Jakob Kornerup (1898-....)
Hans Jakob Nielsen (1921-....)
Hans Jakob Petersen (1906-....)
Hans Jakob Sørensen (1876-1934)
Hans Jakob Godske Dall (1841-1862)
Hans Jakob Julius Mygind (1867-1949)
Hans Jakob Viggo Fich (1900-....)
Hans Jendoff Hansen (1938-1938)
Hans Jendorf Spangsberg Kierkegaard (1915-....)
Hans Jens Mathiesen (1887-....)
Hans Jensen Beck (1858-....)
Hans Jensen Bertelsen (1897-1955)
Hans Jensen Borck (1726-1781)
Hans Jensen Borck (1797-1848)
Hans Jensen Brandt (1696-1758)
Hans Jensen Brandt (1753-1830)
Hans Jensen Brick (1792-1871)
Hans Jensen Brik (1857-....)
Hans Jensen Bøgh (1763-1763)
Hans Jensen Bøgh (1770-1845)
Hans Jensen Callesen (1820-1883)
Hans Jensen Callesen (1837-1837)
Hans Jensen Callesen (1906-....)
Hans Jensen Christensen (1827-1879)
Hans Jensen Clausen (1785-1853)
Hans Jensen Clausen (1845-....)
Hans Jensen Dam (1814-1818)
Hans Jensen Didrichsen (1757-....)
Hans Jensen Dreyer (1725-1769)
Hans Jensen Engemand
Hans Jensen Esberg (1667-1742)
Hans Jensen Esberg (1735-....)
Hans Jensen Farup (1709-....)
Hans Jensen Finne (1784-1831)
Hans Jensen Fog (1777-....)
Hans Jensen Foss (1739-1793)
Hans Jensen Graabæk (1896-1943)
Hans Jensen Graae (1884-1956)
Hans Jensen Hansen (1718-....)
Hans Jensen Hansen (1814-....)
Hans Jensen Hansen (1826-1852)
Hans Jensen Hansen (1854-1908)
Hans Jensen Hansen (1864-....)
Hans Jensen Hansen (1864-1939)
Hans Jensen Hansen (1874-....)
Hans Jensen Hansen (1874-1903)
Hans Jensen Hansen (1882-....)
Hans Jensen Iversen (1806-1866)
Hans Jensen Iversen (1864-1937)
Hans Jensen Jessen (1768-1830)
Hans Jensen Jessen (1839-1893)
Hans Jensen Jessen (1859-1945)
Hans Jensen Jørgensen (1739-1796)
Hans Jensen Krabbe (1689-1726)
Hans Jensen Lauridsen (1851-1854)
Hans Jensen Leth (1877-....)
Hans Jensen Madsen (1850-....)
Hans Jensen Manøe (1726-1792)
Hans Jensen Manøe (1791-1820)
Hans Jensen Manøe (1820-1832)
Hans Jensen Mathiasen (1776-1776)
Hans Jensen Mathiasen (1835-1893)
Hans Jensen Mathiasen (1894-....)
Hans Jensen Mortensen (1724-1782)
Hans Jensen Mortensen (1730-1780)
Hans Jensen Mortensen (1832-1855)
Hans Jensen Møller (1805-....)
Hans Jensen Nielsen (1839-1900)
Hans Jensen Pedersen (1689-1753)
Hans Jensen Pedersen (1805-1840)
Hans Jensen Rødgaard (1774-1803)
Hans Jensen Rødgaard (1848-1925)
Hans Jensen Schade (1899-1899)
Hans Jensen Silasen (1738-1738)
Hans Jensen Smidth (1735-1813)
Hans Jensen Stampe (1722-1724)
Hans Jensen Sørensen (1867-1940)
Hans Jensen Sørensen (1869-1870)
Hans Jensen Sørensen (1870-1877)
Hans Jensen Toft (1801-1853)
Hans Jensen Tvede (1696-1753)
Hans Jensen Warrer (1744-1748)
Hans Jensen Winther (1846-1852)
Hans Jensen Winthersen (1799-1800)
Hans Jensen Clausen Madsen (1858-1940)
Hans Jensen Jessen Warrer (1833-1834)
Hans Jensen Jessen Warrer (1836-1872)
Hans Jensen (ved Møllen) Farup (1714-1770)
Hans Jensen (Ældre) Mathiasen (1834-1900)
Hans Jeppe Hastrup (1954-....)
Hans Jepsen Bork (1794-1864)
Hans Jepsen Jessen (1831-1876)
Hans Jepsen Jørgensen (1820-1867)
Hans Jepsen Jørgensen (1863-....)
Hans Jepsen Jørgensen (1881-....)
Hans Jepsen Lauridsen (1826-....)
Hans Jepsen Warrer (1843-....)
Hans Jepsen Aarre (1821-1904)
Hans Jessen Borck (1741-1742)
Hans Jessen Borck (1743-1769)
Hans Jessen Engemand (1685-1761)
Hans Jessen Hansen (1795-1834)
Hans Jessen Hansen (1812-1812)
Hans Jessen Hansen (1860-1861)
Hans Jessen Jessen (1856-1924)
Hans Jessen Lauridsen (1843-....)
Hans Jessen Lauridsen (1855-....)
Hans Jessen Madsen (1789-1852)
Hans Jessen Mathiasen (1737-1768)
Hans Jessen Møller (1730-1763)
Hans Jessen Møller (1770-1824)
Hans Jessen Nielsen (1816-....)
Hans Jessen Nissen (1713-....)
Hans Jessen Pedersen (1704-1767)
Hans Jessen Pedersen (1848-1867)
Hans Jessen Svarrer (1912-....)
Hans Jessen Tømmermand (1777-1845)
Hans Jessen Müller Rosenvinge (1866-1867)
Hans Jessen (Yngre) Oldefar (1724-1793)
Hans Jessen (Ældre) Oldefar (1722-1795)
Hans Joachim Fogh (1854-1931)
Hans Joachim Muus (1832-1918)
Hans Joachim Paulli (1645-1682)
Hans Jochum Hansen (1837-....)
Hans Jochum Horn Friborg (1784-....)
Hans Johan Lisberg (1899-1899)
Hans Johan Lisberg (1900-1900)
Hans Johan Svarrer (1905-1975)
Hans Johan Christian Kronmann (1869-....)
Hans Johan Ejnar Larsen (1900-....)
Hans Johan Frederik Hansen (1894-....)
Hans Johan Frederik Knipschildt (1877-1937)
Hans Johannes Jacobsen (1893-1956)
Hans Johannes Nørholm (1852-....)
Hans Johannes Benedict Gottlieb Christensen (1848-1875)
Hans Josef Husted (1911-....)
Hans Julianus Hastrup (1921-1939)
Hans Julius Bonnesen (1829-1888)
Hans Julius Olesen (1899-....)
Hans Julius Jensen Ladefoged (1893-....)
Hans Julius Nicolai Nielsen (1887-....)
Hans Juul Jensen (1804-1868)
Hans Jürgen Glüsing (1812-....)
Hans Jørgen Andersen (1841-....)
Hans Jørgen Andersen (1873-....)
Hans Jørgen Andersen (1878-....)
Hans Jørgen Andersen (1881-....)
Hans Jørgen Ankersen (1808-1863)
Hans Jørgen Beyer (1937-....)
Hans Jørgen Brask (1934-....)
Hans Jørgen Baagøe (1779-1815)
Hans Jørgen Baagøe (1783-1867)
Hans Jørgen Baagøe (1865-1927)
Hans Jørgen Baagøe (1867-1914)
Hans Jørgen Callesen (1815-....)
Hans Jørgen Engsted (1902-....)
Hans Jørgen Fenger (1929-....)
Hans Jørgen Fog (1854-1855)
Hans Jørgen Frank (1836-1859)
Hans Jørgen Glahn (1790-1858)
Hans Jørgen Gleerup (1773-1774)
Hans Jørgen Grønwald (1843-....)
Hans Jørgen Hansen (1777-1855)
Hans Jørgen Hansen (1815-1893)
Hans Jørgen Hansen (1824-....)
Hans Jørgen Hansen (1841-....)
Hans Jørgen Helms (1891-1939)
Hans Jørgen Holm (1847-....)
Hans Jørgen Høxbroe (1770-....)
Hans Jørgen Jensen (1844-....)
Hans Jørgen Jensen (1859-1903)
Hans Jørgen Jespersen (1844-1916)
Hans Jørgen Jessen (1822-1831)
Hans Jørgen Johansen (1902-....)
Hans Jørgen Kemp (1782-1794)
Hans Jørgen Klavsen (1880-....)
Hans Jørgen Klingenberg (1698-1748)
Hans Jørgen Klingenberg (1766-1766)
Hans Jørgen Klingenberg (1774-1808)
Hans Jørgen Lauritsen (1718-1775)
Hans Jørgen Nielsen (1840-1858)
Hans Jørgen Nielsen (1863-....)
Hans Jørgen Nielsen (1869-1910)
Hans Jørgen Nielsen (1923-....)
Hans Jørgen Pedersen (1874-1955)
Hans Jørgen Pedersen (1928-....)
Hans Jørgen Pontoppidan (1827-1874)
Hans Jørgen Poulsen (1855-1932)
Hans Jørgen Rasmussen (1840-1898)
Hans Jørgen Rosenvinge (1915-....)
Hans Jørgen Thomsen (1888-....)
Hans Jørgen Andreas Grove-Stephensen (1889-1977)
Hans Jørgen Baagøe Madsen (1927-1985)
Hans Jørgen Christian Rosenvinge (1928-1991)
Hans Jørgen Christiansen Kliim (1817-1817)
Hans Jørgen Christophersen Bøgh (1714-1773)
Hans Jørgen Frank Sørensen (1932-....)
Hans Jørgen Hansen Toft (1854-....)
Hans Jørgen Hansen Vinter (1879-....)
Hans Jørgen Høegh Brasch (1812-1900)
Hans Jørgen Illum Hansen (1925-....)
Hans Jørgen Krarup Vilstrup (1896-1910)
Hans Jørgen Lohff Brasch (1897-....)
Hans Jørgen Lyngbye Thaning (1840-1841)
Hans Jørgen Lyngbye Thaning (1842-....)
Hans Jørgen Nikolaj Matzen (1889-1962)
Hans Jørgen Olaf Dahler (1913-1942)
Hans Jørgen Vilhelm Speyer (1921-....)
Hans Jørgen Willaume Christoffersen (1927-2018)
Hans Jørgensen Beck (1825-....)
Hans Jørgensen Beck (1843-....)
Hans Jørgensen Bøtker
Hans Jørgensen Callesen
Hans Jørgensen Callesen (1769-1807)
Hans Jørgensen Dahl (1772-1836)
Hans Jørgensen Ende (1810-1873)
Hans Jørgensen Gleerup (1685-1750)
Hans Jørgensen Hansen (1761-....)
Hans Jørgensen Jensen (1864-....)
Hans Jørgensen Møller (1865-1937)
Hans Jørgensen Riis (1862-....)
Hans Jørgensen (Yngre) Callesen (1787-1822)
Hans Karl Hansen (1878-....)
Hans Karl Hansen (1900-....)
Hans Karl Nielsen (1917-....)
Hans Karl Olsen (1915-....)
Hans Karl Rosenvinge (1918-....)
Hans Karl Kristian Halborg (1920-1987)
Hans Karl Völzgen Nielsen (1909-1940)
Hans Kasthod Mathiasen (1901-1968)
Hans Kay Lagesen (1758-1826)
Hans Klindt Wilhelm Hansen (1837-....)
Hans (KND) Nielsen (1695-1742)
Hans (KND) Nielsen (1751-....)
Hans (KND) Nielsen (1753-1759)
Hans Knudsen Vejrup (1790-....)
Hans Kornelius Jørgensen (1899-....)
Hans Kristen Balle (1928-....)
Hans Kristen Thyssen (1873-1945)
Hans Kristen Herluf Møller (1904-....)
Hans Kristian Fich (1882-....)
Hans Kristian Hansen (1944-....)
Hans Kristian Lauritzen (1910-....)
Hans Kristian Madsen (1895-....)
Hans Kristian Mortensen (1883-....)
Hans Kristian Nielsen (1905-....)
Hans Kristian Nielsen (1912-....)
Hans Kristian Nikolajsen (1919-....)
Hans Kristian Prehn (1910-....)
Hans Kristian Steen (1904-....)
Hans Kristian Alexander Valdemar Paludan (1877-1940)
Hans Kristian Baden Pedersen (1893-1947)
Hans Kristian Carøe Christensen (1948-....)
Hans Kristian Grøndahl Mortensen (1924-1994)
Hans Kristian Hansen Landkildehus (1906-....)
Hans Kristian Kaj Jacobsen (1894-1900)
Hans Kristian Kristoffer Bursche (1886-....)
Hans Kristian Madsen Gravengaard (1911-....)
Hans Kristian Peter Fangel (1882-....)
Hans Kristoffer Frederik Carslund (1876-....)
Hans Krogh Olsen (1849-1873)
Hans Krøyer Johansen (1771-....)
Hans Langkilde Lauesen (1918-....)
Hans Lars Larssen Winding (1879-1961)
Hans Larsen Fog (1833-1878)
Hans Larsen Nielsen (1916-....)
Hans Lassen Andersen (1790-1824)
Hans Lassen Svarrer (1884-1886)
Hans Laurids Hansen (1868-1897)
Hans Laurids Hansen (1887-1918)
Hans Laurids Madsen (1881-1882)
Hans Lauridsen Beck (1840-1903)
Hans Lauridsen Begtrup (1741-1780)
Hans Lauridsen Callesen (1802-1838)
Hans Lauridsen Gundesen (1865-1865)
Hans Lauridsen Hansen (1857-1934)
Hans Lauridsen Jepsen (1793-1793)
Hans Lauridsen Jepsen (1797-1800)
Hans Lauridsen Manøe (1820-1887)
Hans Lauridsen Mathiasen (1798-....)
Hans Lauridsen Mathiasen (1800-1865)
Hans Lauridsen Nørby (1828-1850)
Hans Lauridsen Pedersen (1805-1859)
Hans Lauridsen Pedersen (1856-1882)
Hans Lauridsen Pedersen (1884-1969)
Hans Lauridsen Poulsen (1866-1881)
Hans Lauridsen Svendsen (1803-1868)
Hans Lauritz Jensen (1862-....)
Hans Lauritzen Møller (1834-1923)
Hans Lauritzen Nielsen (1790-....)
Hans Lausen Severinsen (1927-....)
Hans Lavrids Hansen (1922-....)
Hans Lavrits Hansen (1897-....)
Hans Leon Wladinir Harald Biering (1846-1923)
Hans Lorentz Christensen Porth (1698-1764)
Hans Lorenz Fabricius (1874-1875)
Hans Lorenz Harding (1835-....)
Hans Louis Svendsen (1859-1927)
Hans Ludvig Alber (1850-1936)
Hans Ludvig Bønnelycke (1802-1857)
Hans Ludvig Ravnkilde (1861-1863)
Hans Ludvig Zieler (1866-1936)
Hans Ludvig Carl Larsen (1865-1925)
Hans Ludvig Emil Koch (1851-1924)
Hans Ludvig Emil Koch (1889-1944)
Hans Ludvig Schielderop Parelius (1783-1849)
Hans Ludvig Schielderop Parelius Koch (1837-1917)
Hans Ludvig Schielderup Parelius (1853-1930)
Hans Lybekker Krarup (1873-1936)
Hans Madsen Ankersen (1708-....)
Hans Madsen Ankersen (1713-1759)
Hans Madsen Gregersen (1773-1821)
Hans Madsen Ibsen (1804-....)
Hans Madsen Jensen (1804-....)
Hans Madsen Mikkelsen (1709-....)
Hans Madsen Pedersen (1845-1914)
Hans Madsen Toft (1878-1928)
Hans Madsen Jensen Toft (1810-1861)
Hans Madsen (Ostindiefarer) Mikkelsen (1713-1792)
Hans Magnus Barfoed
Hans Magnus August Fog (1893-1969)
Hans Marcus Brandt Møller (1908-....)
Hans Marinus Hansen (1903-....)
Hans Marinus Jensen (1889-1896)
Hans Marinus Carl Schubert (1847-....)
Hans Marinus Villaume Nielsen (1905-....)
Hans Marius Bech (1814-1871)
Hans Marius Eriksen (1929-....)
Hans Marius Jørgensen (1892-....)
Hans Marius Nielsen (1905-....)
Hans Marius Svarrer (1877-....)
Hans Marius Thomsen (1928-....)
Hans Marius Tørsleff (1867-....)
Hans Marius Severin Gøtzsche (1875-1961)
Hans Marius Wilhelm Schmidt (1839-1840)
Hans Markus Brandt Møller (1865-1866)
Hans Markus Brandt Møller (1868-1945)
Hans Martensen Rixen (1915-....)
Hans Martin Hertz (1849-1930)
Hans Martin Jepsen (1900-1953)
Hans Martin Olesen (1953-....)
Hans Martin Svenningsen (1941-....)
Hans Martin Wittrup (1865-1911)
Hans Martin Winther Hansen (1913-....)
Hans Martinus Nielsen (1854-1939)
Hans Mathias Christiansen (1884-....)
Hans Mathias Christiansen (1886-1961)
Hans Mathias Hagen (1778-1778)
Hans Mathias Holm (1873-1950)
Hans Mathias Jensen (1878-1935)
Hans Mathias Mathiasen (1851-1903)
Hans Mathias Mathiasen (1862-1932)
Hans Mathias Mathiasen (1902-....)
Hans Mathias Mathiasen (1917-1938)
Hans Mathias Mathiasen (1929-....)
Hans Mathias Poulsen (1879-....)
Hans Mathias Svarrer (1876-1919)
Hans Mathias Vandborg (1808-....)
Hans Mathias Voss (1949-....)
Hans Mathias Clausen Poulsen (1874-1875)
Hans Mathias Lauritsen Røjkum (1785-1860)
Hans Mathiasen Christiansen (1848-1869)
Hans Mathiasen Clausen (1818-....)
Hans Mathiasen Clausen (1822-1885)
Hans Mathiasen Hansen (1851-1879)
Hans Mathiasen Jessen (1810-1810)
Hans Mathiasen Jessen (1811-1827)
Hans Mathiasen Lauridsen (1858-1858)
Hans Mathiasen Lauridsen (1862-1942)
Hans Mathiasen Lauridsen (1922-....)
Hans Mathiasen Nielsen (1848-1858)
Hans Mathiasen Nielsen (1892-1965)
Hans Mathiasen Nørby (1775-....)
Hans Mathiasen Nørby (1825-....)
Hans Mathiasen Pedersen (1783-1845)
Hans Mathiasen Pedersen (1865-....)
Hans Mathiasen Sørensen (1819-1819)
Hans Mathiasen Sørensen (1823-1850)
Hans Mathiasen Thing (1905-1911)
Hans Mathiesen Toft (1844-1845)
Hans Mathiesen Toft (1845-1850)
Hans Mathisen Hansen (1806-1835)
Hans Mathisen Jensen (1762-1768)
Hans Mathisen Sørensen Manøe (1801-1850)
Hans Matthias Nielsen Windelboe (....-1758)
Hans Matthiasen Thygesen (1918-....)
Hans Matthisen Clausen (1753-1845)
Hans Matthisen Eskesen (1735-1810)
Hans Matthisen Nørby (1796-1850)
Hans Matthisen Oldefar (1801-1802)
Hans Matthisen Oldefar (1803-1804)
Hans Maximilian Erichsen (1866-1942)
Hans Meinertz Graff (1926-1926)
Hans Michael Feld (1798-1855)
Hans Michael Feld (1856-1858)
Hans Michael Hjort (1889-1946)
Hans Michael Plesner (1816-1896)
Hans Morten Beck (1835-1904)
Hans Morten Beck (1853-1937)
Hans Morten Beck (1877-....)
Hans Morten Clausen (1869-1898)
Hans Morten Hansen (1834-1859)
Hans Morten Hansen (1860-1943)
Hans Morten Hansen (1860-1943)
Hans Morten Jepsen (1865-1905)
Hans Morten Jepsen (1882-1915)
Hans Morten Jepsen (1919-2013)
Hans Morten Jepsen (1920-....)
Hans Morten Jessen (1865-1895)
Hans Morten Jørgensen (1870-1870)
Hans Morten Mathiasen (1872-1942)
Hans Morten Nielsen (1839-1924)
Hans Morten Nielsen (1878-1899)
Hans Morten Pedersen (1879-....)
Hans Morten Rødgaard (1838-1840)
Hans Morten Rødgaard (1840-1862)
Hans Morten Rødgaard (1841-1902)
Hans Morten Svarrer (1871-1888)
Hans Morten Sørensen (1805-1872)
Hans Morten Thøgersen (1863-....)
Hans Morten Toft (1847-1869)
Hans Morten Toft (1851-1869)
Hans Morten Winther (1881-1891)
Hans Morten Hansen Svarrer (1835-1866)
Hans Morten Lauridsen Jensen (1857-1885)
Hans Mortensen Hansen (1775-1834)
Hans Mortensen Hansen (1792-1792)
Hans Mortensen Hansen (1804-1867)
Hans Mortensen Ibsen (1720-....)
Hans Mortensen Jepsen (1827-1901)
Hans Mortensen Jessen (1737-....)
Hans Mortensen Jessen (1748-1804)
Hans Mortensen Lauridsen (1808-1886)
Hans Mortensen Lauridsen (1812-1886)
Hans Mortensen Mathiasen (1816-1846)
Hans Mortensen Nielsen (1803-1866)
Hans Mortensen Pedersen (1777-1791)
Hans Mortensen Rødgaard (1753-1820)
Hans Mortensen Rødgaard (1777-1777)
Hans Mortensen Rødgaard (1779-1843)
Hans Mortensen Rødgaard (1810-1813)
Hans Mortensen Sørensen (1880-....)
Hans Mortensen Sørensen (1889-....)
Hans Mortensen Toft (1794-1828)
Hans Mortensen Winthersen (1809-1864)
Hans Mortensen (Yngre) Hansen (1741-1800)
Hans Mortensen (Yngre) Jessen (1812-1891)
Hans Mortensen (Ældre) Hansen (1738-....)
Hans Mortensen (Ældre) Jessen (1811-1853)
Hans Mouritsen Mose (1886-....)
Hans Mouritz Hagen Kaarsberg (1850-....)
Hans Muus Fog (1814-1890)
Hans Møller Madsen (1885-....)
Hans Møller Verner Kristian Plesner (1885-....)
Hans Nathanael David Petersen (1865-....)
Hans Nicolai Beyer (1753-1801)
Hans Nicolaj Hansen (1760-1760)
Hans Nicolaj Hansen (1766-....)
Hans Nicolaj Nielsen (1798-....)
Hans Niels Hansen Tonnisen (1691-1756)
Hans Nielsen Allesen (1602-1678)
Hans Nielsen Andersen (1843-1843)
Hans Nielsen Andersen (1846-1884)
Hans Nielsen Andersen (1866-1936)
Hans Nielsen Ankersen (1832-1848)
Hans Nielsen Ankersen (1845-....)
Hans Nielsen Anthonisen (1740-1741)
Hans Nielsen Anthonisen (1748-1814)
Hans Nielsen Anthonisen (1815-1816)
Hans Nielsen Anthonisen (1886-....)
Hans Nielsen Bang (1523-1603)
Hans Nielsen Bang (1570-1636)
Hans Nielsen Bay (1882-1937)
Hans Nielsen Beck (1863-....)
Hans Nielsen Bruun (1866-....)
Hans Nielsen Callesen (1697-1752)
Hans Nielsen Christensen (1830-1919)
Hans Nielsen Christensen (1861-1909)
Hans Nielsen Clausen (1716-1795)
Hans Nielsen Clausen (1869-1908)
Hans Nielsen Clemendsen (1752-1753)
Hans Nielsen Dreiøe (1877-....)
Hans Nielsen Ellens (1750-1750)
Hans Nielsen Ellens (1753-1754)
Hans Nielsen Ellens (1755-1758)
Hans Nielsen Esberg (1755-1760)
Hans Nielsen Fanø (1855-1921)
Hans Nielsen Farup (1790-1790)
Hans Nielsen Farup (1791-1856)
Hans Nielsen Fischer (1879-....)
Hans Nielsen Friis (1852-1909)
Hans Nielsen Gregersen (1704-1737)
Hans Nielsen Gregersen (1799-....)
Hans Nielsen Hansen (1777-1778)
Hans Nielsen Hansen (1799-....)
Hans Nielsen Hansen (1815-....)
Hans Nielsen Hansen (1856-1873)
Hans Nielsen Hansen (1860-1925)
Hans Nielsen Hansen (1873-....)
Hans Nielsen Hjortholm (1743-1801)
Hans Nielsen Hjortholm (1837-1845)
Hans Nielsen Iversen (1895-....)
Hans Nielsen Jensen (1792-1868)
Hans Nielsen Jensen (1813-1817)
Hans Nielsen Jensen (1885-1956)
Hans Nielsen Jessen (1773-1846)
Hans Nielsen Jessen (1826-....)
Hans Nielsen Jessen (1835-1924)
Hans Nielsen Jessen (1852-1852)
Hans Nielsen Jessen (1855-1914)
Hans Nielsen Jessen (1855-1929)
Hans Nielsen Jessen (1872-....)
Hans Nielsen Jørgensen (1858-....)
Hans Nielsen Kjær (....-1709)
Hans Nielsen Knudsen (1741-1791)
Hans Nielsen Lassen (1726-1773)
Hans Nielsen Lassen (1770-1772)
Hans Nielsen Lauridsen (1750-1838)
Hans Nielsen Lauridsen (1816-....)
Hans Nielsen Lauridsen (1820-1845)
Hans Nielsen Lauridsen (1830-1855)
Hans Nielsen Lauridsen (1855-....)
Hans Nielsen Lisberg (1872-1877)
Hans Nielsen Lisberg (1878-1897)
Hans Nielsen Madsen (1690-1760)
Hans Nielsen Madsen (1802-1874)
Hans Nielsen Madsen (1831-1831)
Hans Nielsen Madsen (1835-1872)
Hans Nielsen Madsen (1844-1895)
Hans Nielsen Madsen (1848-1884)
Hans Nielsen Madsen (1892-....)
Hans Nielsen Madsen (1896-1969)
Hans Nielsen Mathiasen (1716-1749)
Hans Nielsen Mathiasen (1806-1891)
Hans Nielsen Mathiasen (1890-1967)
Hans Nielsen Mortensen (1831-....)
Hans Nielsen Mortensen (1838-1863)
Hans Nielsen Mortensen (1858-1876)
Hans Nielsen Nørby (1824-1825)
Hans Nielsen Nørby (1828-1858)
Hans Nielsen Pedersen (1775-1854)
Hans Nielsen Pedersen (1834-1896)
Hans Nielsen Pedersen (1842-1872)
Hans Nielsen Pedersen (1864-....)
Hans Nielsen Pedersen (1888-1945)
Hans Nielsen Pontoppidan (1855-....)
Hans Nielsen Regitz (1760-1816)
Hans Nielsen Rødgaard (1816-1887)
Hans Nielsen Sejlmager (1762-1839)
Hans Nielsen Skomager (....-1734)
Hans Nielsen Sonnichsen (1853-1910)
Hans Nielsen Svarrer (1704-1779)
Hans Nielsen Svarrer (1766-1766)
Hans Nielsen Svarrer (1778-1846)
Hans Nielsen Svarrer (1835-1836)
Hans Nielsen Svarrer (1836-1917)
Hans Nielsen Svarrer (1859-1912)
Hans Nielsen Svendsen (1845-1857)
Hans Nielsen Svendsen (1853-1920)
Hans Nielsen Sørensen (1772-....)
Hans Nielsen Sørensen (1808-1845)
Hans Nielsen Sørensen (1838-1864)
Hans Nielsen Sørensen (1848-1897)
Hans Nielsen Sørensen (1889-1890)
Hans Nielsen Tømmermand
Hans Nielsen Tømmermand (1732-1732)
Hans Nielsen Tømmermand (1733-1740)
Hans Nielsen Tømmermand (1735-1796)
Hans Nielsen Tømmermand (1743-1751)
Hans Nielsen Vejrup (1829-....)
Hans Nielsen Villadsen (1917-....)
Hans Nielsen Warrer (1717-....)
Hans Nielsen Wittendorff (1882-....)
Hans Nielsen Aarsleff (1804-1850)
Hans Nielsen Christensen Tarm (1765-1838)
Hans Nielsen Christiansen Hjortholm (1846-1854)
Hans Nielsen Hansen Grethis (1755-1764)
Hans Nielsen (KND) Ellens (1760-1842)
Hans Nielsen Pedersen Fanøe (1773-1834)
Hans Nielsen Svarrer Sonnichsen (1842-1863)
Hans Nielsen (Tydske) Mathiasen (....-1761)
Hans Nielsen (Yngre) Hansen (1780-1834)
Hans Nielsen (Yngre) Svarrer (1793-1816)
Hans Nielsen (Yngre) Svarrer (1800-1831)
Hans Nielsen (Yngre) Svarrer (1838-1899)
Hans Nielsen (Ældre) Ellens (1743-1812)
Hans Nielsen (Ældre) Svarrer (1833-1903)
Hans Nielsen (Ældre) Hansen Pedersen (1775-1831)
Hans Nørby Hansen (1857-1877)
Hans Nørby Hansen (1898-....)
Hans Nørby Kruse (1924-....)
Hans Nørgaard Noe (1873-1934)
Hans Olaf Svarrer (1931-....)
Hans Olaf Alkil Mørkeberg (1944-2014)
Hans Olaf Utoft Hansen (1899-....)
Hans Olaus Frederik Albrethsen (1862-1936)
Hans Olav Meedom (1920-....)
Hans Ole Jasper (1940-....)
Hans Olsen Christensen (1883-....)
Hans Olsen Lund (1794-1874)
Hans Olsen Lund (1823-....)
Hans Olsen Müller (1911-....)
Hans Oluf Svarrer (1895-....)
Hans Oluf Brandt Langkilde (1921-1989)
Hans Olufsen Bagger (1744-....)
Hans Olusen Bollers (1623-1676)
Hans Oskar Due (1885-....)
Hans Oskar Deleuran Petersen (1910-1911)
Hans Oskar Valter Hasslöf (1950-....)
Hans Otte Grum (1803-1842)
Hans Otto Grantzau (1916-....)
Hans Otto Hansen (1881-1967)
Hans Otto Holm (1910-....)
Hans Otto Langsted (1857-1942)
Hans Otto Søby (1919-1997)
Hans Otto Christian Møhl (1842-1927)
Hans Otto Grum Gøtzsche (1845-1925)
Hans Otto Uldall Fynbo (1914-1998)
Hans Ove Tønnesen (1899-....)
Hans Paul Hoffmeyer (1875-1948)
Hans Paul Georg Kolvig (1810-1832)
Hans Peder Ankersen (1841-1868)
Hans Peder Borgen (1915-....)
Hans Peder Baagøe (1893-1965)
Hans Peder Clausen (1815-1853)
Hans Peder Clausen (1856-1868)
Hans Peder Egetoft (1924-....)
Hans Peder Hansen
Hans Peder Hansen (1852-1929)
Hans Peder Hansen (1854-....)
Hans Peder Hansen (1878-1953)
Hans Peder Hansen (1881-....)
Hans Peder Hansen (1897-....)
Hans Peder Henningsen (1898-1946)
Hans Peder Jensen (1879-....)
Hans Peder Jensen (1880-1881)
Hans Peder Jensen (1889-1961)
Hans Peder Jensen (1893-....)
Hans Peder Jepsen (1830-1860)
Hans Peder Jepsen (1864-1940)
Hans Peder Jepsen (1878-1952)
Hans Peder Jepsen (1895-1896)
Hans Peder Jepsen (1899-1969)
Hans Peder Jepsen (1942-....)
Hans Peder Jessen (1857-1898)
Hans Peder Johannesen (1838-....)
Hans Peder Knudsen (1849-....)
Hans Peder Lassen (1852-....)
Hans Peder Lemming (1869-1930)
Hans Peder Madsen (1852-1852)
Hans Peder Mortensen (1815-1892)
Hans Peder Mortensen (1851-....)
Hans Peder Mortensen (1869-1895)
Hans Peder Mortensen (1877-1893)
Hans Peder Mørch (1813-....)
Hans Peder Pedersen (1871-....)
Hans Peder Poulsen (1834-....)
Hans Peder Rosenvinge (1780-1843)
Hans Peder Rosenvinge (1869-1946)
Hans Peder Rosenvinge (1940-....)
Hans Peder Spelmann (1863-....)
Hans Peder Stenvad (1869-1934)
Hans Peder Svarrer (1862-1884)
Hans Peder Svarrer (1877-1933)
Hans Peder Svarrer (1881-....)
Hans Peder Svarrer (1887-1906)
Hans Peder Thomsen (1846-....)
Hans Peder Thomsen (1952-....)
Hans Peder Winther (1869-1870)
Hans Peder Winther (1874-1962)
Hans Peder Albertin Rosenvinge (1839-1916)
Hans Peder Anberg Jensen (1880-....)
Hans Peder Borgen Markussen (1898-1908)
Hans Peder Brinck Sonnichsen (1917-....)
Hans Peder Christian Pedersen (1871-....)
Hans Peder Clausen Hansen (1873-1961)
Hans Peder Edelvard Nørholm (1857-....)
Hans Peder Ingerslev Storm (1804-1875)
Hans Peder Jensen Feld (1803-1834)
Hans Peder Jepsen Kolster (1860-1941)
Hans Peder Kierkegaard Lorenzen (1950-....)
Hans Peder Laurits Quaade (1884-....)
Hans Peder Marinus Bork (1841-1920)
Hans Peder Mathias Bork (1857-....)
Hans Peder Mortensen Dam (1875-1878)
Hans Peder Nørholm Iversen (1929-2009)
Hans Peder Oluf Marius Pedersen (1880-1924)
Hans Peder Raskgaard Nielsen (1916-....)
Hans Peder Sørensen Møller (1881-1939)
Hans Pedersen Ankersen (1773-1849)
Hans Pedersen Blom (....-1759)
Hans Pedersen Borgen (1679-....)
Hans Pedersen Brandt (1600-1662)
Hans Pedersen Brandt (1793-1856)
Hans Pedersen Brinch (1724-....)
Hans Pedersen Brinch (1799-1873)
Hans Pedersen Burkal (1840-....)
Hans Pedersen Clausen (1713-1777)
Hans Pedersen Clausen (1823-1871)
Hans Pedersen Ende (1720-1808)
Hans Pedersen Ende (1811-....)
Hans Pedersen Hansen (1727-1779)
Hans Pedersen Hansen (1770-1802)
Hans Pedersen Hansen (1793-1878)
Hans Pedersen Høyer (1713-1785)
Hans Pedersen Jensen (1746-1746)
Hans Pedersen Jensen (1866-....)
Hans Pedersen Jessen (1715-1789)
Hans Pedersen Jessen (1780-1856)
Hans Pedersen Knudsen (1717-1759)
Hans Pedersen Mikkelsen (1879-1916)
Hans Pedersen Mortensen (1809-1878)
Hans Pedersen Nørby (1829-1853)
Hans Pedersen Oldefar (1772-....)
Hans Pedersen Poulsen (1784-1819)
Hans Pedersen Skomager (1734-1819)
Hans Pedersen Svarrer (1768-1794)
Hans Pedersen Svarrer (1822-1861)
Hans Pedersen Svarrer (1835-1914)
Hans Pedersen Sørensen (1748-1828)
Hans Pedersen Sørensen (1830-1910)
Hans Pedersen Terkelsen (1742-1795)
Hans Pedersen Thing (1777-....)
Hans Pedersen Thyssen (1822-1891)
Hans Pedersen Toft (1724-1781)
Hans Pedersen Winther (1802-1879)
Hans Pedersen Aarsleff (1741-1796)
Hans Pedersen (Yngre) Brinch (1731-1821)
Hans Pedersen (Yngre) Hansen (1794-....)
Hans Peter Andersen
Hans Peter Ankersen (1837-....)
Hans Peter Beck (1841-1920)
Hans Peter Beckmann (1845-1933)
Hans Peter Burkal (1836-1838)
Hans Peter Carl (1948-....)
Hans Peter Christensen (1786-1836)
Hans Peter Christophersen (1852-....)
Hans Peter Clausen (1880-1908)
Hans Peter Dithmer (1801-....)
Hans Peter Ehrhorn (1876-1903)
Hans Peter Erhardi (1935-1936)
Hans Peter Finne (1867-....)
Hans Peter Frandsen (1813-1890)
Hans Peter Gøtsche (1836-1921)
Hans Peter Hansen (1865-....)
Hans Peter Hansen (1871-....)
Hans Peter Hansen (1884-1944)
Hans Peter Harder (1813-....)
Hans Peter Heide (1848-1930)
Hans Peter Heide (1887-1910)
Hans Peter Hillerup-Jensen (1907-....)
Hans Peter Hjortholm (1823-1889)
Hans Peter Holgersen (1863-....)
Hans Peter Holm (1888-....)
Hans Peter Holm (1923-....)
Hans Peter Holst (1801-1802)
Hans Peter Høst (1857-1930)
Hans Peter Høyer (1800-1880)
Hans Peter Ingerslev (1836-1913)
Hans Peter Iversen (1850-1930)
Hans Peter Jacobsen (1892-1963)
Hans Peter Jensen (1818-1895)
Hans Peter Justsen (1843-....)
Hans Peter Jørgensen (1814-....)
Hans Peter Jørgensen (1847-....)
Hans Peter Knudsen (1893-....)
Hans Peter Kofoed (1868-1908)
Hans Peter Kyrre (1885-1964)
Hans Peter Lausten (1878-1879)
Hans Peter Madsen (1815-1852)
Hans Peter Madsen (1876-1930)
Hans Peter Madsen (1878-....)
Hans Peter Markussen (1846-1906)
Hans Peter Mathiesen (1884-....)
Hans Peter Michelsen (1826-1901)
Hans Peter Mogensen (1843-1917)
Hans Peter Mortensen (1851-1937)
Hans Peter Møller (1785-1819)
Hans Peter Møller (1809-1880)
Hans Peter Møller (1866-1939)
Hans Peter Møller (1876-....)
Hans Peter Nielsen (1834-....)
Hans Peter Nielsen (1860-....)
Hans Peter Nielsen (1879-....)
Hans Peter Nielsen (1885-1886)
Hans Peter Pedersen (1836-....)
Hans Peter Petersen (1873-....)
Hans Peter Pihl (1875-1916)
Hans Peter Poulsen (1832-1832)
Hans Peter Rasmussen (1828-....)
Hans Peter Rasmussen (1867-....)
Hans Peter Reimer (1873-1932)
Hans Peter Rosenvinge (1854-1854)
Hans Peter Rosenvinge (1856-1935)
Hans Peter Rosenvinge (1859-1943)
Hans Peter Rosenvinge (1861-1862)
Hans Peter Rosenvinge (1863-1892)
Hans Peter Rosenvinge (1889-1968)
Hans Peter Schmidt (1804-1845)
Hans Peter Schmith (1800-1884)
Hans Peter Schmith (1868-1880)
Hans Peter Selmer (1880-....)
Hans Peter Smith (1839-1839)
Hans Peter Smith (1844-....)
Hans Peter Svart (1814-1884)
Hans Peter Svenningsen (1921-....)
Hans Peter Sørensen (1879-....)
Hans Peter Tauber (1868-1945)
Hans Peter Thomsen (1852-....)
Hans Peter Thomsen (1858-1935)
Hans Peter Thomsen (1885-....)
Hans Peter Thyssen (1879-1934)
Hans Peter Thyssen (1883-....)
Hans Peter Vallentin (1846-....)
Hans Peter Vang (1890-1939)
Hans Peter Villadsen (1876-1968)
Hans Peter Villumsen (1833-1908)
Hans Peter Vogel (1802-....)
Hans Peter Alfred Pedersen (1912-1969)
Hans Peter Alvard Villaume (1918-2013)
Hans Peter Anders Ahrendt Barfoed (1897-1976)
Hans Peter Andreas Christiansen (1838-....)
Hans Peter Arnesen Riber (1848-1901)
Hans Peter Aurelius Fogh (1884-1938)
Hans Peter Bay Schmith (1864-....)
Hans Peter Borgen Christensen (1892-....)
Hans Peter Borgen Christiansen (1838-1911)
Hans Peter Borgen Langer (1926-....)
Hans Peter Brasch Kjærgaard (1892-1957)
Hans Peter Byberg Kierulff (1857-1929)
Hans Peter Christian Kornerup-Koch (1895-1980)
Hans Peter Christian Vilhelm Brockdorff (1843-1901)
Hans Peter Christiansen Weilstrup (1820-....)
Hans Peter Feller Møller (1864-....)
Hans Peter Frank Jørgensen (1899-....)
Hans Peter Frederik Pihl (1849-1918)
Hans Peter Georg Borgen Christiansen (1903-....)
Hans Peter Gunst Smith (1887-....)
Hans Peter Gyllembourg Koch (1807-1883)
Hans Peter Gyllembourg Koch (1844-1918)
Hans Peter Gyllembourg Koch (1891-1969)
Hans Peter Hansen Svarrer (1810-1894)
Hans Peter Henrick Graff (1867-1867)
Hans Peter Henrik Graff (1868-1877)
Hans Peter Henry Graff (1878-1879)
Hans Peter Hermann Bech (1842-....)
Hans Peter Hjort Gøtzsche (1864-1919)
Hans Peter Hjortholm Jensen (1871-....)
Hans Peter Immanuel Willumsen (1897-....)
Hans Peter Julius Christensen (1880-....)
Hans Peter Karl Clausen (1891-....)
Hans Peter Kristian Lauridsen (1873-1910)
Hans Peter Kristoffer Holch (1809-1881)
Hans Peter la Cour Christensen (1933-....)
Hans Peter Laurits Quaade (1921-....)
Hans Peter Ludvig Dam (1884-....)
Hans Peter Lund Hansen (1896-1961)
Hans Peter Magdalo Clausen (1836-1908)
Hans Peter Marius Hollænder (1871-....)
Hans Peter Mathiasen Nielsen (1801-....)
Hans Peter Mikkelsen Wandel (1854-1916)
Hans Peter Niels Madsen (1902-....)
Hans Peter Nielsen Hollænder (1847-....)
Hans Peter Oluf Schubert (1845-....)
Hans Peter Otto Rudolph Søderberg (1827-....)
Hans Peter Philip Plesner (1829-....)
Hans Peter Plesner Frandsen (1884-1949)
Hans Peter Pohlmann Gade (1819-1870)
Hans Peter Pohlmann Lauritsen (1887-....)
Hans Peter Smith Ravnkilde (1876-....)
Hans Peter Smærup Plesner (1821-1829)
Hans Peter Sørensen Krogh (1845-1922)
Hans Peter Thorkil Clausen (1909-1991)
Hans Peter Viggo Meinertz Graff (1899-1969)
Hans Peter Waldemar Hansen (1865-....)
Hans Peter William Eegholm (1855-1933)
Hans Petersen Paulsen
Hans Petersen Worch (1802-1870)
Hans Petri Beyer (1746-1812)
Hans Philip Albech (1853-1853)
Hans Philip Andersen (1819-1873)
Hans Philip Bech (1821-1840)
Hans Philip Gøtzsche (1744-1744)
Hans Philip Gøtzsche (1752-1829)
Hans Philip Gøtzsche (1786-....)
Hans Philip Gøtzsche (1825-1863)
Hans Philip Plesner (1669-1716)
Hans Philip Plesner (1733-1784)
Hans Philip Plesner (1736-1737)
Hans Philip Plesner (1740-1816)
Hans Philip Plesner (1810-1811)
Hans Philip Plesner (1814-1882)
Hans Philip Plesner (1822-1823)
Hans Philip Plesner (1825-1829)
Hans Philip Selmer (1789-1849)
Hans Philip Selmer (1858-1933)
Hans Philip Selmer (1899-....)
Hans Philip Jacob Plesner (1741-1750)
Hans Philip Ludvig Selmer (1853-1921)
Hans Philip Plesner Bech (1808-1809)
Hans Philip Plesner Bech (1810-1811)
Hans Philip Plesner Bech (1814-1819)
Hans Philip Plesner Bloch (1877-1961)
Hans Philip Plesner Ollendorff (1851-1901)
Hans Phillip Albech (1827-1848)
Hans Phillip Gøtzsche (1819-1890)
Hans Phillip Marzetta (1818-1849)
Hans Phillip Hanniball Storch (1832-....)
Hans Phillip Plesner Marzetta (1810-1817)
Hans Poul Andersen (1887-....)
Hans Poul Poulsen (1862-....)
Hans Poul Andreas Stephansen (1899-....)
Hans Poul Bang Wellejus (1844-1925)
Hans Preben Nielsen (1920-....)
Hans Primon Carl (1887-1948)
Hans Puggaard Alber (1851-1928)
Hans Rask Lauridsen (1848-....)
Hans Rasmussen Brandt (1762-1765)
Hans Rasmussen Fog (1733-1756)
Hans Rasmussen Højte (1870-1878)
Hans Rasmussen Schousboe (1724-1785)
Hans Rasmussen Thurøe (1762-1843)
Hans Rasmussen Øksendrup (1693-1763)
Hans Rasmussen Fischer Meinertz (1883-1945)
Hans Rejnhold Clausen (1898-1971)
Hans Resen Steenstrup (1770-1841)
Hans Resen Steenstrup Bekker (1824-1901)
Hans Resen Steenstrup Ernst (1827-1837)
Hans Richard Lindrod Hansen (1912-....)
Hans Rosendal Petersen (1833-....)
Hans Rostgaard Malte-Bruun (1906-1975)
Hans Rudolf Norup (1890-1961)
Hans Rudolf Gustav Wedell-Wedellsborg (1872-1954)
Hans Rudolf Peter Hiort-Lorenzen (1872-1942)
Hans Rudolph Bang (1757-1757)
Hans Rudolph Hiort-Lorenzen (1832-1917)
Hans Rudolph Kemp (1798-1883)
Hans Rudolph Rützou (1821-1901)
Hans Rudolph Tvede (1821-1880)
Hans Raae Andersen (1940-....)
Hans Schou Nielsen (1910-....)
Hans Schousboe Eilbye (1761-1761)
Hans Schousboe Steenberg (1777-1777)
Hans Schousboe Steenberg (1781-1806)
Hans Severin Hansen (1854-1936)
Hans Severin Sørensen (1858-1909)
Hans Severin Arentz Eberhardt (1868-....)
Hans Severin Beck Helgesen (1898-....)
Hans Severin Nicolai Buch (1764-1834)
Hans Severin Steenstrup Plesner (1800-1883)
Hans Severin Steenstrup Plesner (1871-1931)
Hans Severin Steenstrup Plesner (1904-....)
Hans Sigurd Nielsen (1904-....)
Hans Sigvald Mathiasen (1911-....)
Hans Simon Olesen (1828-....)
Hans Simon Hoff Christensen (1840-....)
Hans Sinius Munk (1883-....)
Hans Sofus Mayntz Clausen (1884-....)
Hans Sonnik Ankersen (1874-....)
Hans Sophus Riber (1847-1887)
Hans Sophus Simonsen (1810-1857)
Hans Sophus Tommerup (1808-1845)
Hans Steffensen Kramer (1667-1736)
Hans Stephan Smith (1846-1916)
Hans Stinussen Pedersen (1893-....)
Hans Strandberg Bindslev (1888-....)
Hans Strandberg Jakobsen (1951-....)
Hans Svarrer Beck (1872-1893)
Hans Svarrer Beck (1904-....)
Hans Svarrer Hansen (1876-1952)
Hans Svarrer Herly (1903-....)
Hans Svarrer Nørby (1880-1911)
Hans Svarrer Thomsen (1887-....)
Hans Svarrer Thomsen (1908-2000)
Hans Søren Brinck (1885-....)
Hans Søren Christensen (1886-....)
Hans Søren Hansen (1822-....)
Hans Søren Hansen (1834-1834)
Hans Søren Hansen (1846-1854)
Hans Søren Hansen (1862-1942)
Hans Søren Hansen (1865-1872)
Hans Søren Jensen (1813-1813)
Hans Søren Jensen (1813-1871)
Hans Søren Jensen (1885-1918)
Hans Søren Lauridsen (1879-1958)
Hans Søren Lauridsen Nørby (1835-1865)
Hans Sørensen Brinck (1824-1859)
Hans Sørensen Brixbøll
Hans Sørensen Callesen (1739-....)
Hans Sørensen Callesen (1742-1750)
Hans Sørensen Dyrebye (1830-1836)
Hans Sørensen Ende (1786-1858)
Hans Sørensen Fabricius (1696-1755)
Hans Sørensen Jensen (1801-....)
Hans Sørensen Jepsen (1806-1806)
Hans Sørensen Jepsen (1807-....)
Hans Sørensen Kroer (1782-1850)
Hans Sørensen Laugesen (1731-....)
Hans Sørensen Lauridsen (1769-1838)
Hans Sørensen Lauridsen (1821-....)
Hans Sørensen Madsen (1890-....)
Hans Sørensen Mortensen (1779-1832)
Hans Sørensen Nielsen (1709-1759)
Hans Sørensen Nielsen (1713-....)
Hans Sørensen Nielsen (1714-....)
Hans Sørensen Nielsen (....-1755)
Hans Sørensen Nissen (1705-1710)
Hans Sørensen Nissen (1710-1745)
Hans Sørensen Pedersen (1804-....)
Hans Sørensen Skoleholder (1740-1815)
Hans Sørensen Spelmann (1765-1766)
Hans Sørensen Spelmann (1770-1847)
Hans Sørensen Terkelsen (1762-....)
Hans Sørensen Tydske (1736-1738)
Hans Sørensen Tydske (1739-1791)
Hans Sørensen Voldborg (1756-1837)
Hans Sørensen Winther (1816-1871)
Hans Sørensen Winthersen (1715-1784)
Hans Sørensen Woldborg (1766-1769)
Hans Sørensen til Ellens (1678-1735)
Hans Tang Christensen (1906-....)
Hans Tellus Møller (1888-1961)
Hans Tellus Møller (1923-....)
Hans Thomas Knudtzon (1892-....)
Hans Thomas Sørensen (1922-....)
Hans Thomsen Jensen (1878-....)
Hans Thomsen Lausten (1892-1922)
Hans Thomsen Lausten (1923-....)
Hans Thomsen Mathiasen (1910-....)
Hans Thomsen Meinertz (1864-1939)
Hans Thomsen Jensen Arhof (1864-1935)
Hans Thorkild Schlichtkrull (1909-....)
Hans Thune Nielsen (1881-1939)
Hans Thøsing Jensen (1845-1851)
Hans Thøsing Jensen (1851-1930)
Hans Torbiørn Christensen (1791-....)
Hans Torbiørn Rye (1787-1840)
Hans Torbiørnsen Lange (1813-1821)
Hans Torkild Verner Andersen (1920-....)
Hans Torning Wellejus (1765-1814)
Hans Tved Storm (1769-1826)
Hans Ulric Buchhave (1779-....)
Hans Ulrich Borgen (1769-1838)
Hans Ulrich Buchhave (1774-....)
Hans Ulrik Worsøe (1863-1866)
Hans Ulrik Gudmund Nielsen (1920-....)
Hans Valdemar Eisenreich (1875-....)
Hans Valdemar Hansen (1870-1951)
Hans Valdemar Larsen (1880-....)
Hans Valdemar Lenschow (1912-....)
Hans Valentin Hansen (1883-1883)
Hans (Ved Møllen) Mathiasen (1747-1777)
Hans (Ved Præsten) Hansen (1678-1748)
Hans Vejs Hansen (1900-....)
Hans Verner Alex Petersen (1907-....)
Hans Verner Emil Lybecker (1878-1931)
Hans Viggo Dam (1863-1930)
Hans Viggo Petersen (1893-....)
Hans Vilhelm Andersen (1859-....)
Hans Vilhelm Grüner (1855-....)
Hans Vilhelm Lassen (1866-1929)
Hans Vilhelm August Ihlemann (1858-1859)
Hans Vilhelm Carl Gustav Tauson (1881-....)
Hans Vilhelm Folmer Duncan (1897-....)
Hans Vilhelm Frederik Petersen (1889-....)
Hans Vilhelm Grüner Wacker (1892-....)
Hans Vilhelm Guldbrandsen Gøtzsche (1855-1928)
Hans Vilhelm Mønster Aagaard (1877-....)
Hans Vilhelm Peter Bloch Schrøder (1892-....)
Hans Vilhelm Theodor Møller (1840-....)
Hans Vilhelm Valdemar Husted (1871-1933)
Hans Villy Jens Beck (1935-....)
Hans Vincentz Dinesen (1939-1999)
Hans Vinther Nielsen (1870-1877)
Hans Volmer Tøttrup (1896-1897)
Hans von Pultz (1698-1698)
Hans von Pultz (1707-....)
Hans Vulff Poulsen (1845-....)
Hans Vulff Scavenius Poulsen (1892-....)
Hans Walgard Steingrim Finsen (1821-1894)
Hans Warrer Poulsen (1879-1880)
Hans Warrer Poulsen (1896-....)
Hans Werner Frank Jørgensen (1916-....)
Hans Wilhelm Bagger (1746-1811)
Hans Wilhelm Bagger (1839-....)
Hans Wilhelm Bekker (1827-1894)
Hans Wilhelm Berg (1840-1937)
Hans Wilhelm Darket (1896-....)
Hans Wilhelm Grüner (1820-1850)
Hans Wilhelm Hagen (1705-1779)
Hans Wilhelm Hagen (1782-1853)
Hans Wilhelm Jessen (1926-....)
Hans Wilhelm Petersen (1852-1925)
Hans Wilhelm Rosenvinge (1716-1776)
Hans Wilhelm Wacker (1859-1925)
Hans Wilhelm Casimir Müller (1817-1819)
Hans Willads Pedersen (1857-1928)
Hans Winding Koch (1867-1949)
Hans Winther Bagger (1840-1922)
Hans Winther Clausen (1909-....)
Hans (Yngre) Jepsen (1830-....)
Hans (Yngre) Lauridsen (1760-1810)
Hans (Ældre) Jepsen (1827-1870)
Hans Aage Jensen (1933-....)
Hans Aage Lange (1916-....)
Hans Aage Svarrer (1922-1976)
Hans Aage Svarrer (1946-2003)
Hans Aage Holstein Koefoed (1925-....)
Efterfølgende navne
 

EMAIL | Hjemmeside | Fornavne | Efternavne | Stednavne

Siderne er lavet den 15-nov-2020 med GEDHTanc Version 2.46.4   © 2009