Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 63677 personer i 18013 familie grupper

Forrige navne
Nicholas J. Generelli (1991-....)
Nickolai Christian Palle Kirchheiner Thyssen (1997-....)
Niclas Johannes Joensen (1901-1943)
Nicol Jørgensen Seidelin (1666-1737)
Nicol Seidelin Bøgh (1717-1778)
Nicol Seidelin Bøgh (1792-....)
Nicol Seidelin Lauridsen Worsøe (1744-1776)
Nicola Claire Reddy (1980-....)
Nicolai Bagger (1857-....)
Nicolai Bertelsen (1675-1751)
Nicolai Bierfreund (1750-1827)
Nicolai Bruhn (1876-....)
Nicolai Christensen (1737-1807)
Nicolai Dajon (1720-1791)
Nicolai Fenger (1849-....)
Nicolai Harding (1770-1850)
Nicolai Harding (1806-1868)
Nicolai Harding (1871-1930)
Nicolai Høxbroe (1774-....)
Nicolai Larsen (1816-....)
Nicolai Lorens (1885-1965)
Nicolai Madsen (1886-1896)
Nicolai Matzen (1819-1907)
Nicolai Nielsen (1861-1950)
Nicolai Schønau (1778-1850)
Nicolai Søtoft (1848-1878)
Nicolai Thommesen
Nicolai Vermehren (1861-1925)
Nicolai Andreas Angelo (1837-1881)
Nicolai Andreas Bryndum Kastrup (1861-1927)
Nicolai Charles Bartholdy (1844-....)
Nicolai Christensen Hansen (1771-....)
Nicolai Christian Fabricius (1866-1866)
Nicolai Christian Fangel (1839-1903)
Nicolai Christian Kracke (1830-1909)
Nicolai Christian Kracke Faber (1866-1933)
Nicolai Christian Møhl Krarup (1831-1875)
Nicolai Christian Sophus Nielsen (1823-....)
Nicolai Christopher Kall Fogh (1820-1888)
Nicolai Dons Blædel (1845-1926)
Nicolai Edinger Balle Brasch (1817-1884)
Nicolai Edinger Balle Clausen (1801-1865)
Nicolai Eeg Holst (1812-1892)
Nicolai Emil Ernst (1866-1885)
Nicolai Ernst Frost (1790-1834)
Nicolai Ernst Frost Knudsen (1854-1940)
Nicolai Faber Strøm (1861-1938)
Nicolai Fentz Brandt (1856-1877)
Nicolai Frederik Møhl (1868-1868)
Nicolai Frederik Møhl (1870-1915)
Nicolai Frederik Møhl (1929-....)
Nicolai Frederik Buch Møhl (1874-....)
Nicolai Frederik Severin Hagen (1857-1936)
Nicolai Frederk Severin Tranum (1881-....)
Nicolai Hansen Lorck (1710-1797)
Nicolai Harding Bang (1869-1877)
Nicolai Henrich Knudtzon (1841-1925)
Nicolai Hinrich Gøtsche (1799-....)
Nicolai Janus Jørgensen (1804-1879)
Nicolai Kynde Galschiøt (1862-1950)
Nicolai Lauridsen Humble (1736-1738)
Nicolai Lorenz Gøtsche (1814-1857)
Nicolai Martin Sølling Plesner (1848-1849)
Nicolai Mathias Harboe (1853-1915)
Nicolai Peter Clausen (1847-1863)
Nicolai Peter Aagesen (1863-1927)
Nicolai Peter Vilhelm Hagen (1816-1861)
Nicolai Poul Høyrup (1862-1942)
Nicolai Poul Nyholm Petri (1830-1913)
Nicolai Schønau Gjerløff (1868-....)
Nicolai Seidelin Bøgh (1805-1880)
Nicolai Seidelin Bøgh (1843-1905)
Nicolai Severin Vilhelm Jensen Harlev (1837-1925)
Nicolai Søtoft Drews (1853-....)
Nicolai Valentinsen Beyer (1700-1772)
Nicolaj Bagger (1789-1856)
Nicolaj Bartholdy (1812-1884)
Nicolaj Faber (1789-1848)
Nicolaj Fischer (1883-....)
Nicolaj Hansen (1803-....)
Nicolaj Jacobsen (1799-1809)
Nicolaj Møhl (1715-1789)
Nicolaj Adolf Palmblad Schade (1893-1940)
Nicolaj Christian Ammitzbøll (1798-1876)
Nicolaj Christian Leth (1866-....)
Nicolaj Christian Møhl (1798-1830)
Nicolaj Edinger Balle Gøtzsche (1797-1866)
Nicolaj Frederik Theodor Krarup (1878-1879)
Nicolaus Graae (1839-1901)
Nicolaus Jürgen Heinrich Detlef Hensen (1862-....)
Nicolaus Lorenz Julius Gøtsche (1825-1905)
Nicolaus Ludvig Zinsendorf Petersen (1867-1872)
Nicolaus Wilhelm Pfeil (1784-1855)
Nicolay Lassen (1810-....)
Nicolay Abraham Holten Bagger (1838-....)
Nicolay Christen Kanneworff (1770-1784)
Nicolay Friderich Møhl (1802-1860)
Nicolay Gjørup Dinesen (1814-1814)
Nicolay Harding Paaren (1832-....)
Nicolay Henrik Harding (1833-1910)
Efterfølgende navne
 

EMAIL | Hjemmeside | Fornavne | Efternavne | Stednavne

Siderne er lavet den 27-jan-2022 med GEDHTanc Version 2.46.4   © 2009