Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 63829 personer i 18061 familie grupper

Forrige navne
Anker Andersen (1913-....)
Anker Andresen (1939-....)
Anker Bøndergaard (1921-....)
Anker Clausen
Anker Clausen (1890-1890)
Anker Clausen (1896-....)
Anker Dam-Madsen (1919-....)
Anker Gjelstrup (1894-....)
Anker Gluud (1885-....)
Anker Holm (1906-1983)
Anker Iversen (1957-....)
Anker Jensen (1925-....)
Anker Jessen (1919-....)
Anker Køster (1924-....)
Anker Mathiasen (1812-1845)
Anker Mathiasen (1939-....)
Anker Mortensen (1946-....)
Anker Møller (1929-....)
Anker Pedersen (1675-1747)
Anker Pedersen (1735-1805)
Anker Pedersen (1891-....)
Anker Pedersen (1923-....)
Anker Røhling (1902-....)
Anker Svarrer (1880-1948)
Anker Tingberg (1894-....)
Anker Adolph Graff Larsen (1903-....)
Anker Alex Andersen (1927-....)
Anker Andreas Jensen (1914-....)
Anker Andreas Svendsen (1876-1892)
Anker Borck Clausen (1952-....)
Anker Carl Ankersen (1893-1967)
Anker Carl Vium Vestrup (1877-1935)
Anker Cavalius Frank Nielsen (1910-....)
Anker Ditlev Meinertz (1947-....)
Anker Egon Hansen (1928-....)
Anker Elvin Brok (1915-1984)
Anker Emil Andersen (1889-1959)
Anker Emil Madsen (1876-....)
Anker Evald Hermann Jørgensen (1901-....)
Anker Fogh Larsen (1920-1991)
Anker Frank Jørgensen (1893-....)
Anker Frode Engsted (1907-....)
Anker Fromholt Frederiksen (1890-....)
Anker Gunnar Clausen (1916-....)
Anker Harreby Thomsen (1937-....)
Anker Jensen Svendsen (1880-1963)
Anker Julius Kyster (1864-1939)
Anker Krarup Hansen (1899-....)
Anker Kristen Sofus Nielsen (1900-....)
Anker Lassen Ankersen (1821-....)
Anker Leonhardt Marinus Ilbæk (1902-....)
Anker Manuel Haubro Andersen (1910-....)
Anker Marius Frank Sørensen (1930-....)
Anker Meinich Norman Jensen (1910-....)
Anker Møller Lauridsen (1919-....)
Anker Nielsen Ankersen (1782-1788)
Anker Orla Hein Buhl (1911-....)
Anker Peder Ankersen (1878-1951)
Anker Peder Clausen (1856-1928)
Anker Peder Jessen (1882-1947)
Anker Pedersen Jessen (1828-....)
Anker Peter Martinus Ankerstjerne (1911-....)
Anker Sodtmann Bølling (1923-2006)
Anker Svarrer Ankersen (1931-....)
Anker Svarrer Roesen (1927-....)
Anker Sølver Hansen
Anker Sørensen Ankersen (1828-1875)
Anker Ulrik Ankerstjerne
Anker Vilhelm Schubert (1936-....)
Anker Vogt Svarrer (1936-....)
Anker Willy Lauridsen (1938-....)
Ann Dyer (1931-2012)
Ann Theilgaard (1943-....)
Ann Amelia Bruce (1839-....)
Ann Christine Eilert
Ann Rødgaard Lauridsen (1959-....)
Ann Sophie Friis
-->   Anna
  ... Anna Østerby Mathiasen (1906-....)

Anna-Charlotte Juliane Mourier (1942-....)
Anna-Greta Hempel (1927-....)
Annagrete Thomsen (1916-....)
Anna-Grethe Jørgensen (1946-....)
Anna-Hedvig Tegner (1907-1998)
Anna-Lisa Dora Schubert Andersen (1916-1917)
Annalise Thalbitzer (1911-....)
Anna-Lise Wulff (1915-....)
Anna-Lise Broholm Jepsen (1934-....)
Annalise Carøe Nielsen (1936-1937)
Annalise Hagenau Borgen Christiansen (1926-....)
Annalise Iversen Svarrer (1933-....)
Anna-Lise Svanholm Frost (1915-....)
Anna-Louise Schaldemose (1918-....)
Anna-Marie Nielsen (1894-....)
Annanelly Callesen (1939-....)
Annanie Marie Henrikke Helm (1828-1913)
Ann-Berit Fack Larsen (1972-....)
-->   Anne Abrahamsen (1859-1919)
  ... Anne (Ældre) Pedersdatter (1739-1782)

Anne-Beate Nyrop (1916-....)
Annebell Holm Villaume Lauritsen (1944-....)
Anne-Birthe Graae (1949-....)
Annegitte Christiansen (1955-....)
Annegrete Warrer (1953-....)
Anne-Grete Hansen (1945-....)
Anne-Grethe Thing (1937-....)
Annegrethe Bang Wellejus (1911-1991)
Anne-Grethe Borgen Paulsen (1957-....)
Anne-Grethe Rose Eskildsen (1947-....)
Anneke Munckgaard (....-1706)
Anneliese Wendler (1924-....)
Annelis Keller (1916-....)
Anne-Lis Helgesen (1941-....)
Annelise Ammitzbøll (1919-2011)
Annelise Eriksen (1932-2004)
Annelise Færch
Annelise Heise (1925-....)
Annelise Herbst (1943-....)
Annelise Husted (1920-....)
Annelise Hvenegaard (1943-....)
Annelise Høyrup (1926-2012)
Annelise Leth (1922-....)
Annelise Madsen (1957-....)
Annelise Netterstrøm (1921-....)
Annelise Nielsen (1942-....)
Annelise Olsen (1939-....)
Annelise Saul (1922-....)
Annelise Schleiss
Annelise Thyssen (1945-....)
Annelise Vandborg (1943-....)
Annelise Vibe-Hastrup (1943-....)
Annelise Aarre (1929-....)
Anne-Lise Alber (1946-....)
Anne-Lise Blichfeldt
Anne-Lise Bondo (1924-....)
Anne-Lise Gøtzsche (1939-....)
Anne-Lise Lybecker (1919-....)
Anne-Lise Neckelmann (1921-....)
Anne-Lise Petersen (1917-....)
Anne-Lise With (1917-1983)
Annelise Barfoed Jensen (1921-....)
Annelise Beate Wulff (1910-....)
Annelise Beck Gregersen (1950-....)
Annelise Birgitte Kaas Vilstrup (1915-....)
Anne-Lise Brünnich Nielsen (1934-....)
Anne-Lise Constance Nørby (1928-....)
Annelise Elena Svendsen (1932-....)
Anne-Lise Gerner Andersen (1927-....)
Annelise Lykke Kriger Lassen (1906-....)
Annelise Madeleine Lucas (1914-....)
Annelise Margrethe Jensen (1913-....)
Annelise Marie Lehmann (1902-....)
Annelise Marstrand Mechlenburg (1916-....)
Annelise Merete Krarup (1918-....)
Annelise Pontoppidan Thyssen (1910-1958)
Annelise Steen Hansen (1950-....)
Annelise Vilsoët Thyssen (1913-1967)
Annemargrethe Riis (1881-1953)
Annemarie Budtz (1916-....)
Annemarie Lerche (1921-....)
Anne-Marie Fog (1937-....)
Anne-Marie Houth (1922-....)
Anne-Marie Jensen (1921-....)
Anne-Marie Jepsen (1953-....)
Anne-Marie Nørgaard (1963-....)
Anne-Marie Theilgaard (1948-....)
Anne-Marie Thielemann (1921-....)
Annemarie Bang Jensen (1955-....)
Annemarie Bendix Madsen (1921-....)
Annemarie Rørbye Angelo (1936-....)
Annemette Færch (1959-....)
Annemette Sonnichsen (1957-....)
Anne-Mette Berthelsen (1935-....)
Anne-Mette Hempel (1944-1954)
Anne-Mette Larsen (1951-....)
Anne-Mette Svarrer (1980-....)
Annemette Nørby Pedersen (1953-....)
Anners Briand (1800-1886)
Efterfølgende navne
 

EMAIL | Hjemmeside | Fornavne | Efternavne | Stednavne

Siderne er lavet den 14-feb-2023 med GEDHTanc Version 2.46.4   © 2009