Alle navne i slægten - Fornavne

Slægten omfatter 63532 personer i 17975 familie grupper

Forrige navne
Margrethe (1876-1964)
Margrethe Abrahamsen (1866-1938)
Margrethe Alber (1883-1950)
Margrethe Alber (1886-....)
Margrethe Andersdatter (1680-....)
Margrethe Andersdatter (1751-1801)
Margrethe Andersen (1881-....)
Margrethe Andersen (1903-....)
Margrethe Assens (1890-1897)
Margrethe Baden-Nielsen (1924-....)
Margrethe Baltzerdatter (1566-1611)
Margrethe Barfoed (1887-1887)
Margrethe Biering (1905-....)
Margrethe Bondo (1901-1935)
Margrethe Brabrand (1889-....)
Margrethe Buchholtz (1894-....)
Margrethe Christensdatter (1780-1855)
Margrethe Christensen (1833-....)
Margrethe Christiansen (1912-....)
Margrethe Christiansen (1916-....)
Margrethe Clausen (1880-1881)
Margrethe Clausen (1902-....)
Margrethe Conradsdatter (1756-....)
Margrethe Corneliusdatter (1792-1854)
Margrethe Dalberg (1873-....)
Margrethe Dinesdatter (1786-....)
Margrethe Dreiøe (1885-....)
Margrethe Engsted (1905-....)
Margrethe Faber (1902-1991)
Margrethe Farup (1875-1945)
Margrethe Farup (1902-....)
Margrethe Fog (1917-....)
Margrethe Frandsen (1901-1960)
Margrethe Gad (1873-1890)
Margrethe Gjørup (1877-1933)
Margrethe Graff (1878-1952)
Margrethe Gudme (1875-1852)
Margrethe Gøtzsche (1738-....)
Margrethe Gøtzsche (1923-....)
Margrethe Hansdatter
Margrethe Hansdatter (1685-....)
Margrethe Hansdatter (1722-1774)
Margrethe Hansdatter (1811-1895)
Margrethe Hansen (1881-....)
Margrethe Hansen (1894-....)
Margrethe Hansen (1906-....)
Margrethe Hastrup (1872-....)
Margrethe Hastrup (1885-....)
Margrethe Hedegaard (1954-....)
Margrethe Holbek (1870-1932)
Margrethe Holm (1908-....)
Margrethe Holstein (1880-1958)
Margrethe Huusum (1912-....)
Margrethe Jacobsen (1899-....)
Margrethe Jantzen (1873-1959)
Margrethe Jensdatter
Margrethe Jensdatter (1763-1785)
Margrethe Jensdatter (1785-1845)
Margrethe Jensdatter (1790-1868)
Margrethe Jensen (1831-1909)
Margrethe Jensen (1857-1911)
Margrethe Jensen (1880-....)
Margrethe Jessen (1940-....)
Margrethe John-Hansen (1887-....)
Margrethe Knudtzon (1892-1896)
Margrethe Koefoed (1909-....)
Margrethe Kruuse (1865-1916)
Margrethe Køster (1888-....)
Margrethe Larsen (1902-1999)
Margrethe Lassen (1843-1882)
Margrethe Lassen (1844-1866)
Margrethe Lassen (1861-1911)
Margrethe Lauridsdatter
Margrethe Lauridsen (1841-1911)
Margrethe Lauridsen (1854-1939)
Margrethe Lauridsen (1856-1918)
Margrethe Lauridsen (1898-....)
Margrethe Lautrup (1849-....)
Margrethe Lorenzen (1923-....)
Margrethe Lundh (1898-1921)
Margrethe Lunn (1871-1958)
Margrethe Lytting (1880-....)
Margrethe Madsen (1911-....)
Margrethe Marstrand (1895-....)
Margrethe Mathiasdatter (1814-1838)
Margrethe Michaelsen (1894-....)
Margrethe Munthe-Brun (1911-1996)
Margrethe Müller (....-1623)
Margrethe Müller (1787-....)
Margrethe Møller (1838-1904)
Margrethe Møller (1878-....)
Margrethe Møller (1882-....)
Margrethe Neergaard
Margrethe Nielsdatter (1718-1743)
Margrethe Nielsen (1834-1914)
Margrethe Nielsen (1837-1922)
Margrethe Nielsen (1872-1953)
Margrethe Nielsen (1879-....)
Margrethe Nielsen (1889-....)
Margrethe Nielsen (1910-....)
Margrethe Nørby (1856-1856)
Margrethe Nørby (1858-1938)
Margrethe Olesen (1865-....)
Margrethe Overgaard (1947-....)
Margrethe Pedersen (1834-1856)
Margrethe Pedersen (1870-....)
Margrethe Pedersen (1901-1990)
Margrethe Petersen (1906-....)
Margrethe Petersen (1906-....)
Margrethe Philipsdatter (1714-....)
Margrethe Poulsen (1868-1923)
Margrethe Rasmusdatter (1747-1801)
Margrethe Rasmussen (1841-1889)
Margrethe Riber (1883-....)
Margrethe Riis (1906-....)
Margrethe Rosenvinge (1942-....)
Margrethe Rødgaard (1908-1947)
Margrethe Rødgaard-Jessen (1898-....)
Margrethe Schiøler (1869-1951)
Margrethe Schnackenburg (1884-1924)
Margrethe Schøning (1829-1848)
Margrethe Seyerslev (1745-1794)
Margrethe Sonnichsen (1844-1912)
Margrethe Sonnichsen (1910-....)
Margrethe Svarrer (1850-1873)
Margrethe Svarrer (1877-1941)
Margrethe Svensdatter (....-1687)
Margrethe Sørensdatter (1725-....)
Margrethe Sørensen (1856-1909)
Margrethe Sørensen (1884-....)
Margrethe Sørensen (1900-....)
Margrethe Sørensen (1919-....)
Margrethe Theilgaard (1942-....)
Margrethe Therkildsen (1893-1948)
Margrethe Thomasdatter (1603-1673)
Margrethe Thostrup (1729-1794)
Margrethe Torkildsdatter (1656-1719)
Margrethe Tønnesen (1905-....)
Margrethe Willing (1759-1811)
Margrethe Wittrup (1902-....)
Margrethe Adamine Juliane Holst (1828-1857)
Margrethe Adolphine Borgen (1861-1862)
Margrethe Agnis Brandt (1747-1747)
Margrethe Andersdatter Klyne (1651-1688)
Margrethe Andersen Lund (1874-1921)
Margrethe Arenfeldt Mathiesen (1930-....)
Margrethe Asta Marie Riisbrigh Mortensen (1909-....)
Margrethe Augustine Bruun (1866-1945)
Margrethe Barbara Christensdatter Bøgh (1716-1793)
Margrethe Benedicta Thillerup (1762-1833)
Margrethe Bondo Lauritzen (1895-....)
Margrethe Bredsdorff Andersen (1916-....)
Margrethe Caroline Storm (1801-1885)
Margrethe Carøe Therkildsen (1911-....)
Margrethe Cathrine Damgaard (1868-1911)
Margrethe Cathrine Rasmusdatter (....-1755)
Margrethe Cathrine Hansdatter Brandt (1756-....)
Margrethe Cathrine Jensdatter Brandt (1759-1803)
Margrethe Cecilia Fibiger (1846-1906)
Margrethe Cecilie Plum (1910-....)
Margrethe Cecilie Vermehren (1888-....)
Margrethe Charlotte Lovise Lorentzen (1869-....)
Margrethe Christensdatter Friis (1673-1738)
Margrethe Christensen Degn (1924-2004)
Margrethe Christiane Jochumsen (1878-....)
Margrethe Christiane Oldeland (1784-1857)
Margrethe Christiane Dorthea Marie Fog (1855-1911)
Margrethe Christiansdatter Fog (1820-....)
Margrethe Christine Wolff (1822-1880)
Margrethe Cicilie Vadum (1826-1883)
Margrethe Cæcilie Lerche (1886-....)
Margrethe Darling Vittendorf (1874-....)
Margrethe Diderichsdatter Graff (1588-1661)
Margrethe Dorothea Friderica Daniels (1838-....)
Margrethe Dorthea Kinch (1895-1968)
Margrethe Dorthea Petersen (1830-1878)
Margrethe Dorthea Elisabeth Balslev (1877-1927)
Margrethe Dorthea Frederica Elisabeth Bevensee (1801-1890)
Margrethe Dorthea Marie Juul (1888-....)
Margrethe Düring Carlsen (1891-....)
Margrethe Eleonora Gøtzsche (1875-1930)
Margrethe Eline Lange (1812-1865)
Margrethe Elisa Andersen (1920-....)
Margrethe Elisabeth Andersen (1888-....)
Margrethe Elisabeth Engelstoft
Margrethe Elisabeth Erreboe (1799-....)
Margrethe Elisabeth Fahnør (1891-....)
Margrethe Elisabeth Green (1793-....)
Margrethe Elisabeth Heide (1883-....)
Margrethe Elisabeth Jeppesen (1911-....)
Margrethe Elisabeth Paulsen (1875-1878)
Margrethe Elisabeth Petersen (1845-1933)
Margrethe Elisabeth Topsøe-Jensen (1904-1989)
Margrethe Elisabeth Amalia Jaspern (1785-1837)
Margrethe Elisabeth Therese Lorck (1941-....)
Margrethe Emilie Morthorst (1909-....)
Margrethe Farup Olesen (1923-....)
Margrethe Farup Rødgaard (1896-....)
Margrethe Fogh Larsen (1934-1934)
Margrethe Frederikke Givskov (1875-1897)
Margrethe Gabrielle Tobiesen (1884-1941)
Margrethe Garnæs Petersen (1883-....)
Margrethe Grotum Færch (1832-....)
Margrethe Gyrithe Dagmar Hendriksen (1850-1939)
Margrethe Hanefeld Dziegiel (1948-....)
Margrethe Hansdatter Bang (....-1713)
Margrethe Hansine Nielsen (1890-1957)
Margrethe Hedvig Borgen Lindhardt (1909-....)
Margrethe Henriette Fog (1865-1945)
Margrethe Hermandine Fog (1860-1860)
Margrethe Holm Brandt (1930-....)
Margrethe Husted Knutzen (1898-....)
Margrethe Ingeborg Bay (1889-....)
Margrethe Jacobine Poulsen (1867-1942)
Margrethe Jakobine Poulsen Lauridsen (1929-....)
Margrethe Jensen Baden (1925-....)
Margrethe Jensine Winthersen (1884-....)
Margrethe Johanne Bach (1891-1968)
Margrethe Johanne Hansen (1924-....)
Margrethe Johanne Jakobsen (1900-....)
Margrethe Johanne Wilhelmine Klugmann (1864-1899)
Margrethe Jørgine Mitgaard (1871-....)
Margrethe Kathrina Aarsleff (1818-1888)
Margrethe Kathrine Jørgensen Røhling (1903-....)
Margrethe Kathrine Pauline Gøtzsche (1895-1948)
Margrethe Kirstine Hansdatter (1833-....)
Margrethe Kirstine Hansen (1842-....)
Margrethe Kirstine Jensen (1881-....)
Margrethe Kirstine Meinertz (1920-....)
Margrethe Kirstine Nørby (1888-1933)
Margrethe Kirstine Pedersen (1844-....)
Margrethe Kirstine Plesner (1796-1834)
Margrethe Kirstine Poulsdatter (1817-....)
Margrethe Kirstine Smidth (1844-....)
Margrethe Kirstine Thomsen (1911-....)
Margrethe Kirstine Eleonora Klein (1764-1832)
Margrethe Kirstine Mathiasdatter Moth (1612-....)
Margrethe Kirstine Taudal Andersen (1922-1943)
Margrethe Krarup Gundel (1887-....)
Margrethe Larsdatter Rasmussen (1789-1860)
Margrethe Lauritzdatter Wind (1605-....)
Margrethe Leene Olufsdatter Bagger (1734-1735)
Margrethe Leene Olufsdatter Bagger (1736-....)
Margrethe Lorentzen Selmer (1919-....)
Margrethe Louise Bondo (1872-1939)
Margrethe Louise Buhl (1876-1917)
Margrethe Louise Bæhr (1890-1966)
Margrethe Louise Schmidt (1904-....)
Margrethe Louise Wilhelmine Meyer (1841-....)
Margrethe Lovise Kirstine Pedersen (1884-1918)
Margrethe Maria Boetius (1748-1820)
Margrethe Maria Louise Corell (1895-1974)
Margrethe Marie Alber (1920-....)
Margrethe Marie Brandt
Margrethe Marie Kinch (1899-1968)
Margrethe Marie Meyer (1842-....)
Margrethe Marie Schmidt (1872-....)
Margrethe Marie Caroline Louise Lüders (1812-1900)
Margrethe Marie Eriksdatter Begtrup (1764-1832)
Margrethe Marie Olufsdatter Bagger (1740-....)
Margrethe Martine Cathrine Bindesbøll (1803-1803)
Margrethe Mortensdatter Rødgaard (1781-1781)
Margrethe Mygind Andersen (1915-....)
Margrethe Nielsdatter Bøgh (....-1735)
Margrethe Nielsen Kold (1918-....)
Margrethe Nørby Pedersen (1930-....)
Margrethe Nørby Pedersen (1946-....)
Margrethe Oline Johanne Borgen (1884-....)
Margrethe Pedersdatter Bøgh (1687-....)
Margrethe Pedersdatter Knudsen (1660-....)
Margrethe Pedersdatter Thorning (1680-1718)
Margrethe Pontoppidan Freuchen (1871-1933)
Margrethe Schaldemose Holck (1885-....)
Margrethe Sofie Sørensen (1883-1962)
Margrethe Sofie Charlotte Grantzau (1883-....)
Margrethe Sophie Erreboe (1747-1781)
Margrethe Sophie Groth (1765-1849)
Margrethe Sophie Ifversen (1884-....)
Margrethe Sophie Jensen (1895-....)
Margrethe Sophie Jørgensen (1843-1926)
Margrethe Sophie Larsen (1844-....)
Margrethe Sophie Plesner (1776-1806)
Margrethe Sophie Simonsen (1856-1938)
Margrethe Sørensen Dyrebye (1837-1858)
Margrethe Sørine Lauridsen (1918-....)
Margrethe Thing Winther (1922-....)
Margrethe Vinge Leisner (1887-1975)
Margrethe Wittendorff Ipsen (1927-....)
Margrethe Wolters Filtenborg (1890-1932)
Efterfølgende navne
 

EMAIL | Hjemmeside | Fornavne | Efternavne | Stednavne

Siderne er lavet den 17-okt-2021 med GEDHTanc Version 2.46.4   © 2009