Index 

Efter badet


Fanøpige


Denne side er det foreløbige resultat af flere års research i mine børns aner. Hovedvægten ligger på Clausen-familien fra Nordby på Fanø, der kan spores tilbage til sognets første præst Claus Pedersen.

Da de gæve fannikker næsten altid valgte en mage fra deres eget sogn, breder min forskning sig ind over et utal af andre Fanø-familier, der alle sammen er forbundet på en eller anden måde.

Ellers er det slægter som Begtrup, Borgen, Brockdorff, Esmann, Graff, Hagen, Husted, Kaas, Videbech og Villaume jeg har rødder i, eller er i familie med.

.
Kilder 

Jeg har benyttet et antal arvede stamtavler, et par slægtsbøger samt Arkivalier Onlines Kirkebøger og Folketællinger samt  Nygaards Sedler. For tiden før kirkebøgernes dækning har jeg benyttet forskellige opslagsværker, samt diverse mere eller mindre lødige hjemmesider. Blandt de lødige vil jeg nævne Jens V. Olsens glimrende side hvorfra jeg har hentet en del oplysninger om de tidligste "Clausener". Det er i øvrigt hans program GEDHTanc jeg bruger til at præsentere resultatet med.Rettelser og kommentarer modtages gerne her